загрузка...
загрузка...
На головну

координація

організація

планування

Планування можна розглядати з двох точок зору:

§ з управлінської,

§ з загальноекономічної.

З управлінської точки зору, Планування - це центральна функція менеджменту.

Її зміст полягає в:

q вмінні передбачати цілі організації,

q результати її діяльності та

q ресурси, необхідні для досягнення цих цілей.

По суті, план - це інструкція для менеджерів, що описує яку роль кожна частина організації повинна виконувати в процесі досягнення головної мети.

Планування має дати відповіді на наступні 4 питання:

1. що хоче представляти собою компанія?

2. де вона знаходиться в даний час? (Які підсумки і умови її діяльності? Що ми маємо тут і зараз)

3. куди вона збирається рухатись? (Перспективи розвитку)

4. як, за допомогою яких ресурсів можуть бути досягнуті цілі компанії?

Можна сказати, що планування наводить місток між існуючим станом справ і тим, якого необхідно досягти.

Вихідним етапом планування є постановка цілей, Т. Е. формулювання очікуваних результатів діяльності підрозділу.

Функція організації полягає в встановлення взаємовідносин між усіма підрозділами організації, визначення порядку і умов її функціонування.

Ця функція передбачає визначення методів і засобів досягнення поставленої мети, забезпечення необхідними ресурсами (матеріальними, трудовими і фінансовими і т. д.)

На даному етапі здійснюється делегування повноважень і відповідальності, т. е. визначається, хто яке завдання буде виконувати, нести відповідальність за її досягнення і до якого терміну.

Делегування - це передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Це засіб, за допомогою якого менеджер розподіляє серед співробітників численні завдання, які повинні бути виконані для досягнення цілей всієї організації.

Якщо завдання не делеговано іншій людині, керівник змушений буде виконувати її сам. Це в багатьох випадках неможливо, так як час і здібності керівника обмежені.

Головна задача, Яке вирішується на даному етапі, полягає в забезпеченні узгодженості дій всіх підрозділів, Що беруть участь в процесі досягнення мети.

Координація здійснюється за допомогою проведення нарад, контактів між керівниками, узгодженням планів-графіків, внесеними в них корективів. На даному етапі має бути визначено, як буде здійснюватися процес інформування співробітників, в організації повинна бути розроблена і поставлена система документообігу.

прогнозування «-- попередня | наступна --» мотивація
загрузка...
© om.net.ua