загрузка...
загрузка...
На головну

Методика кількісного SWOT-аналізу

Розглянемо методику проведення кількісного SWOT-аналізу на прикладі організації, що надає послуги доступу в інтернет. Розрахунки виконуються по етапах.

Етап 1 - Ідентифікація сильних і слабких сторін компанії

Етап 2 - Формування матриці SWOT-аналізу

   Інтенсивність (Аi)  Можливості (О)  Загрози (Т)
 О1  О2  О3  Т1  Т2  Т3
 Імовірність появи (Pj)              
 Коефіцієнт впливу (Кj)              
 Сильні сторони (S)              
 S1              
 S2              
 S3              
 Слабкі сторони (W)              
 W1              
 W2              
 W3              

У рядку Pj вказується ймовірність появи конкретних можливостей і загроз. Pj може приймати значення в інтервалі від 0 до 1.

0,1-0,3 - низька ймовірність

0,4-0,6 - середня верояность

0,7-0,9 - висока ймовірність

1 - дуже висока ймовірність

У рядку Kj вказується значення коефіцієнта впливу на діяльність організації конкретних можливостей і загроз (В межах від 0 до 1):

 значення  інтерпретація
 вплив відсутній
 · Створюються вчинені нові можливості для діяльності організації або · якщо реалізація загрози може спричинити припинення діяльності
 0,1-0,3  вплив слабке
 0,4-0,6  вплив середнє
 0,7-0,9  вплив сильне

У стовпці Ai проставляється інтенсивність сильних і слабких сторін організації (Від 1 до 5 балів для можливостей, від -1 до -5 для погроз):

для сильних сторін

 значення  інтерпретація
 Інтенсивність висока (дуже суттєва перевага)
 3-4  Інтенсивність середня (досить суттєва перевага)
 1-2  незначна перевага

для слабких сторін аналогічним чином зі знаком «мінус»

В осередках аij вказується:

· Здатність сильних сторін сприяти реалізації можливостей і протистояти загрозам, і

· Здатність слабких сторін послабити вплив можливостей і посилити загрози:

 оцінка  інтерпретація
 фактор дає повну можливість використовувати сприятливі можливості або запобігти негативні наслідки загроз;
 4, 3  Суттєве сприяння використанню сприятливих можливостей або захисту від загроз
 1, 2  незначний вплив на використання сприятливих можливостей або захист від загроз
 немає практичного впливу фактора на конкретні можливості і загрози
 -1, -2  негативний вплив на використання сприятливих можливостей або сприяння посиленню загрози
 -3, -4  сильне негативний вплив на використання сприятливих можливостей або чітке посилення загрози
 -5  неможливість запобігти дію загрози або використовувати сприятливі можливості

!!! Оцінки в цих квадрантах повинні виставлятися без урахування реальної інтенсивності фактора для організації (це враховано в стовпці Інтенсивність Аj), тобто проводяться експертні оцінки впливу сили або слабкості номінального виявленого фактора на зазначені можливості або загрози.


   Інтенсивність сильних і слабких сторін організації Аi  O1 - зростання попит на послуги в наслідок впровадження інновацій у багатьох сферах бізнесу  O2 - реалізація великих проектів ( "Електронна Росія", "Освіта")  O3 - вихід на федеральний рівень    T1 - відтік користувачів до конкурентів  T2 - переманювання кваліфікованого персоналу конкурентами ( "витік мізків")  T3 - впровадження конкурентами нових технологій
 Імовірність появи (Pj)    0.5  0.45  0.35    0.5  0.5  0.25
 Коефіцієнт впливу (Kj)    0.7  0.9  0.75    0.9  0.6  0.75
 Сильні сторони (S)                
 S1 - кваліфікований персонал  
 S2 - висока якість послуг  
 S3 - розвинена інфраструктура мережі  
                 
 Слабкий боку (W)                
 W1 - недостатня популярність  -4  
 W2 - дефіцит фінансових ресурсів  -3  
 W3 - низька мотивація персоналу  -3  

Етап 3 - Перетворення матриці

   Інтенсивність сильних і слабких сторін організації Аi  O1 - зростання попит на послуги в наслідок впровадження інновацій у багатьох сферах бізнесу  O2 - реалізація великих проектів ( "Електронна Росія", "Освіта")  O3 - вихід на федеральний рівень    T1 - відтік користувачів до конкурентів  T2 - переманювання кваліфікованого персоналу конкурентами ( "витік мізків")  T3 - впровадження конкурентами нових технологій  
 Імовірність появи (Pj)    0.5  0.45  0.35    0.5  0.5  0.25  
 Коефіцієнт впливу (Kj)    0.7  0.9  0.75    0.9  0.6  0.75  
 Сильні сторони (S)                  
 S1 - кваліфікований персонал  5.25  3.65  2.36  11.26  4.05  0.00  0.00  4.05
 S2 - висока якість послуг  5.25  6.08  3.94  15.26  6.75  0.00  0.00  6.75
 S3 - розвинена інфраструктура мережі  5.25  3.65  3.94  12.83  4.05  0.00  0.00  4.05
     15.75  13.37  10.24    14.85  0.00  0.00  
 Слабкий боку (W)                  
 W1 - недостатня популярність  -4.00  -7.00  -8.10  -5.25  -20.35  -3.60  -2.40  0.00  -6.00
 W2 - дефіцит фінансових ресурсів  -3.00  -3.15  -6.08  -3.94  -13.16  -2.70  -3.60  -1.69  -7.99
 W3 - низька мотивація персоналу  -3.00  -2.10  -3.65  -2.36  -8.11  0.00  -4.50  -1.69  -6.19
     -12.25  -17.82  -11.55    -6.30  -10.50  -3.38  

Перерахунок здійснюється наступним чином: Aij = Ai * Kj * Pj * aij

Потім проводиться оцінка конкретних можливостей і загроз на організацію


висновки:

1) Найбільш сильні сторони компанії, які допомагають скористатися можливостями:

- Висока якість послуг (15,26);

- Розвинена інфраструктура (12,83).

2) Найбільш сильні сторони компанії, які допомагають захиститися від загроз:

- Кваліфікований персонал (6,75);

- Висока якість послуг (6,75).

3) Найбільш ймовірні можливості, скористатися якими компанія може за допомогою сильних сторін:

- Зростання попиту на послуги внаслідок впровадження інновацій у багатьох сферах бізнесу (15,75);

- Участь в реалізації великих проектів (електронна росія, освіту) (13,37).

Однак вони є найбільш вразливими через існуючі слабких сторін (-17,82; -12.25)

Найслабшою стороною є недостатня популярність компанії (-20,35) і фінансовий потенціал (спостерігається дефіцит фінансових ресурсів - 13,16)

4) Найбільше сильні сторони компанії допомагають захиститися від загрози відтоку користувачів (14.85);

6) Сильні сторони не захищають від загроз:

- Відтоку кваліфікованих фахівців (0)

- Можливості впровадження конкурентами нових технологій (0).

7) Слабкі сторони компанії (дефіцит фінансових ресурсів, низька мотивація персоналу) найбільше погіршують загрозу переманювання кваліфікованого персоналу (-10,5) і відтоку користувачів до конкурентів (-6,3)

SWOT-аналіз «-- попередня | наступна --» прогнозування
загрузка...
© om.net.ua