загрузка...
загрузка...
На головну

Зовнішнє середовище організації

Зовнішнє середовище - Це вся сукупність факторів, що оточують організацію.

 ЗОВНІШНЯ середу прямого впливу
 споживачі
 постачальники
 конкуренти
Внутрішнє середовище організації:1 Організаційна структура, 2 Бізнес-процеси, 3 Технологія, 4 Кадри, 5 Організаційна культура.
 профспілки
 податкові органи
 ЗОВНІШНЯ середу непрямого впливу
 технології
 Законодавчих-во
 Розвиток соціальної інфраструктури, соціокультурні фактори, освіту населення
 Екологія

У процесі аналізу зазвичай виділяють середу прямого і непрямого впливу.Це обумовлено тим, що різні компоненти зовнішнього середовища вимагають різної концентрації уваги і терміновості реагування з боку організації на їх зміну.

наприклад:

Банкрутство постачальника або поява нового конкурента вимагають швидкої реакції з боку організації, в той час як зміна соціальної інфраструктури (Наприклад, відкриття нової школи) не вимагає такої швидкої реакції.

До середи прямого впливу відносяться:

 1. економічне середовище, Що включає:
  • споживачів,
  • постачальників,
  • конкурентів,
  • профспілкові організації,
  • податкові органи і т. д.
 1. технологічне середовищеявляє собою існуючі в суспільстві знання щодо продукції, технології її виготовлення, дизайну.
 1. політичне середовище включає:

§ зовнішньо- і внутрішньополітичну ситуацію в тих державах, на території яких знаходиться дана організація і на території яких вона реалізує свою продукцію,

§ законодавство, яке дозволяє або забороняє певні види виробництв і реалізацію певних видів товарів.

До середи непрямого впливу відносяться:

1. Соціальне середовище, що включає:

 рівень розвитку соціальної інфраструктури (дитячі садки, школи, лікарні);

 соціокультурні чинники (традиції, стереотипи поведінки людей, життєві цінності, прихильність певної торгової марки);

 рівень освіти населення.

2. Екологічне середовище. Вплив цього середовища на діяльність організації постійно зростає, оскільки:

 вона впливає на здоров'я і, отже, на продуктивність співробітників;

 сама організація, особливо якщо це промислове підприємство, повинна витрачати чималі кошти на створення і експлуатацію різних очисних споруд;

 АЛЕ, в той же час, екологічні проблеми відкривають нові можливості для бізнесу, орієнтованого на їх рішення.

Середу прямого впливу називають ділової, А середу непрямого впливу - фонової.

Т. е. Кожна організація в процесі своєї діяльності взаємодіє з великою кількістю контрагентів:

§ з постачальниками обладнання, сировини і матеріалів,

§ з будівельними організаціями,

§ з торговими організаціями в процесі збуту продукції,

§ з аутсорсинговими компаніями,

§ лізинговими компаніями,

§ з банками,

§ з податковими органами і т. Д.

 ринок закупівель
 КОМПАНІЯ
 постачальники
 Ринок збуту споживачі
 Продавці
 Матеріально-технічне забезпечення
 Складування Відвантаження Реалізація

Грошові потоки пов'язують підприємство з державою і ринком капіталів.

Вхідні і вихідні грошові потоки називаються Сash Input flow і Cash Output flow (притоки і відтоки грошових коштів).

Внутрішнє середовище організації «-- попередня | наступна --» Методи аналізу зовнішнього середовища
загрузка...
© om.net.ua