загрузка...
загрузка...
На головну

Внутрішнє середовище організації

Кожна організація має свою внутрішнє середовище, яке включає:

§ організаційну структуру,

§ бізнес процеси,

§ технологію,

§ кадри,

§ організаційну культуру.

Організаційна структура -це упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою в стійких відносинах, що забезпечують функціонування і розвиток цих елементів як єдиного цілого.

технологіяі що протікають в компанії бізнес процеси визначається її галузевою належністю та специфікою діяльності.

Залежно від виду діяльності організації одні процеси можуть займати провідне місце, інші можуть взагалі бути відсутнім або існувати в невеликому обсязі. Наприклад, якщо порівняти між собою бізнес-процеси протікають в організаціях зв'язку та в будівельних компаніях, то безумовно будуть загальні елементи. В організації зв'язку обов'язково здійснюється будівництво засобів зв'язку, але все ж вони не є основним видом діяльності.

технологія - Це кошти, за допомогою яких предмет праці трансформується в готову продукцію.

організаційна культура робить дуже сильний вплив на стан організації. Вона включає:

§ філософію компанії, яка задає сенс існування організації, її ставлення до співробітників і клієнтів,

§ переважаючі цінності,

§ норми поведінки, що розділяються співробітниками організації,

§ традиції і т. П.

Носіями організаційної культури є співробітники організації. Вплив організаційної культури на результативність діяльності організації дуже велике: вона може грати величезну роль в мобілізації ресурсів компанії, але може бути потужним гальмом на шляху досягнення цілей. Тому керівництву компанії слід приділяти достатню увагу питанню формування, розвитку і підтримки організаційної культури. Необхідно проводити заходи, спрямовані на згуртування колективу (Team building).

метоюаналізу внутрішнього середовища організації є оцінка її конкурентного потенціалу в даний момент часу. Дослідження внутрішнього середовища передбачає виявлення сильних і слабких сторін. При цьому важливо проаналізувати:

§ цикли ділової активності підприємства,

§ зміни кон'юнктури ринку,

§ наявність трудових, фінансових, матеріальних ресурсів,

§ і інші фактори.

Внутрішнє середовище організації містить в собі потенціал, який дає їй можливість функціонувати, але разом з тим внутрішнє середовище може бути джерелом проблем. Якщо вона виявиться неспроможною адаптуватися до впливів зовнішнього середовища, то поставлені цілі не будуть досягнуті, а в гіршому випадку компанія взагалі може припинити своє функціонування.

Всі організації є відкритими системами і схильні до впливу зовнішнього середовища.

процес цілепокладання «-- попередня | наступна --» Зовнішнє середовище організації
загрузка...
© om.net.ua