загрузка...
загрузка...
На головну

Зрозуміло, ІНФОРМАТИВНІСТЬ і виразність ПУБЛІЧНОЇ МОВИ

Публічний виступ - це особливого роду мистецтво. Публічна мова відрізняється від розмовної. Її відмінними рисами є насамперед доступність викладу і виразність.

При підготовці доповіді оратор повинен враховувати багато моментів: особливості слухацької аудиторії, особливості мови, психологічні моменти. Мова повинна бути чіткою, ясною, зрозумілою, легко сприйматися на слух. Використання складних речень, вживання причетних і дієприкметникових оборотів, використання термінів та іншомовних слів можуть зіпсувати самий грамотний і цікавий доповідь. Оратор повинен бачити реакцію слухачів, відчувати розуміння і зацікавленість з їхнього боку.

Основним фактором публічних промовах є інформативність. При будь-якому публічному виступі головне - це передача основних ідей і змісту доповіді.

Проблеми, які висвітлює оратор, повинні бути актуальними, цікавими і зрозумілими для аудиторії. Якщо після закінчення промови говорить починають задавати питання, можна вважати виступ вдалим, оскільки оратору вдалося викликати інтерес до даної теми, зробити зі слухачів співрозмовників. При цьому потрібно зазначити, що відповіді на питання не повинні представляти собою цитування вже прозвучали тез. Це повинна бути дискусія, яка привносить щось нове, свої висновки й умовиводи.

Виразність публічних промовах є важливим моментом виступу. Мова повинна бути чіткою, яскравою і експресивної, грамотної, що має привернути увагу публіки, закликати не тільки до усвідомлення, а й до почуттів, емоцій аудиторії.

Вміле використання різних стилістичних і художніх прийомів робить мову образною і емоційною.

Наприклад, багатозначність слова використовується як стилістичний засіб для посилення образності мови, що дозволяє уявити явища більш наочно. Стежки, прислів'я, приказки, фразеологізми не тільки прикрашають виступ, але і надають йому глибокий сенс.

Стежки - це слова, які в переносному значенні зберігають виразність і образність. Можна використовувати крилаті вирази як епітет до роботи. Однак не варто забувати про доречність даних прийомів. Слід звертати увагу на стиль оповіді. Використання метафор, гіпербол або порівнянь в науковій доповіді буде недоречним. Вживання крилатих виразів, іншомовних слів, технічних термінів в аудиторії, яка свідомо не зможе їх зрозуміти, може зіпсувати будь-який добре підготовлене і відрепетируване виступ.

Словесне оформлення ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ «-- попередня | наступна --» Розмовна мова в системі функціональних РІЗНОВИДІВ РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ
загрузка...
© om.net.ua