загрузка...
загрузка...
На головну

Сімейний бюджет

Диференціація доходів населення

Поняття і види доходів. Існує ряд показників, що визначають поняття доходів:

а) сукупні доходи - Загальна сума грошових і натуральних доходів, отриманих від усіх джерел надходження, у тому числі за рахунок соціальних фондів;

б) номінальні доходи - Сума нарахованих доходів;

в) наявні доходи - Доходи, які фактично залишаються в розпорядженні населення, або кінцеві доходи;

г) реальні доходи - Кількість товарів і послуг, які можуть бути придбані на кінцеві доходи. Реальні доходи населення визначаються співвідношенням кінцевих доходів і індексом споживчих цін за певний період.

Велика частина доходів має грошовий вираз і включає такі види доходів, Як заробітна плата і доходи її типу; дохід від власності; підприємницький дохід; пенсії, допомоги, стипендії; матеріальна допомога; позики; відсотки і дивіденди; незаконні грошові доходи.

Індикатори рівня життя. Для визначення динаміки рівня життя використовуються нормативи, Що мають законодавче закріплення і виступаючі системою соціальних гарантій для населення: прожитковий мінімум, мінімальний споживчий кошик, мінімальна заробітна плата та ін. Прожитковий мінімум відображає рівень доходу, який повинен забезпечити споживання мінімального набору благ і послуг, необхідних для підтримання життєдіяльності людини відповідно до рівня розвитку економіки.

Мінімальний споживчий кошик являє собою сукупність мінімальних норм споживання певного переліку продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг. Її вартість визначає нижню межу вартості життя в країні.

З прожитковим мінімумом тісно пов'язаний показник мінімального розміру оплати праці (МРОТ), виконує роль соціального нормативу для кожного індивіда суспільства. МРОТ - це оплата за менш кваліфікований, проста праця.

В економічному плані під сім'єю розуміється група осіб, пов'язаних родинними відносинами і ведуть спільне господарство для спільного споживання (сім'я може складатися з однієї особи).

Загальноприйнятою формою організацією сімейної економіки є сімейний бюджет, Який представляє собою формування доходів сім'ї, їх використання, узгодження доходів і витрат сім'ї. З економічної точки зору життєдіяльність сім'ї починається з отримання доходів.

Структура доходів сім'ї може бути представлена наступним чином:

1) заробітна плата членів сім'ї - 80,7%;

2) виплати і пільги з суспільних фондів споживання (пенсії, стипендії, дотації на путівки в санаторії, утримання дітей в дошкільних установах) - 7,7%;

3) доходи від особистого підсобного господарства - 2,8%;

4) доходи від інших джерел - 8,8%.

Аналіз формування і структури сімейних доходів є лише засобом задоволення потреб сімей. Ступінь же задоволення потреб сімей залежить не тільки від величини, структури і динаміки доходів, але і від динаміки роздрібних цін, насиченості ринку товарами та послугами і від рівня системи оподаткування в кожен період часу.

Структура витрат сімейного бюджету виглядає наступним чином:

1) харчування;

2) непродовольчі товари (одяг, взуття, предмети тривалого користування, предмети гігієни, ліки);

3) житлово-комунальні послуги;

4) освіту;

5) медичне обслуговування;

6) культурно-освітні послуги;

7) побутові послуги;

8) транспорт;

9) зв'язок;

10) дитячий садок;

11) податки;

12) внески в пенсійні фонди;

13) накопичення (вклади в ощадні банки);

14) інвестиції (купівля цінних паперів, вкладення коштів в розвиток сімейного господарства, придбання частки власності в товариствах).

Витрати на харчування є однією з найважливіших статей витрат сімейного бюджету. У США на їх частку припадає 15% сімейного бюджету, в Німеччині, Франції, Швеції - 23%. У Росії, досягнувши максимуму до 1990-их рр. (Більше 50%), даний показник після 2000 рік став знижуватися і в 2012 р склав 30%: на жаль, це набагато вище за аналогічний показник розвинених країн.

Продовжує збільшуватися стаття витрат на оплату житла та комунальних послуг: з 4,3 в 1995 році до 9,5% в 2012 р

Нескладно помітити, що, незважаючи на збільшення грошових доходів населення, спостерігається їх значне відставання від росту цін на товари і послуги, що не сприяє поліпшенню життєвого рівня населення країни. Збільшення витрат на харчування та оплату житла привело до зміни в самій структурі витрат сімейного бюджету. Різко скоротилося споживання товарів тривалого користування, товарів непродовольчої групи.

Питання для перевірки і закріплення знань:

1. Якими рисами має соціальна модель в централізованих системах?

2. Назвіть основні чотири рівні життя населення.

3. Назвіть показники, що визначають поняття доходів.

4. Що таке прожитковий мінімум?

5. Що таке мінімальний споживчий кошик?

6. Що таке мінімальний розмір оплати праці?

7. Що таке сімейний бюджет?

Бібліографічний список:

1. Воловський Н. М. Економіка і соціологія праці: навч. допомога. Москва - Новосибірськ, 2001.

2. Генкін Б. М. Економіка і соціологія праці: навч. М., 2007..

3. Соціальна політика / під ред. Н. А. Волгіна. М., 2006.

4. Соціальний стан і рівень життя населення Росії. 2012 г.: Стат. зб. Росстат. М., 2012.

5. Економічна теорія: підручник / за ред. Е. Н. Лобачовою. 3-е изд. - М., 2012.

Соціальні моделі і показники «-- попередня | наступна --» Процентні точки розподілу
загрузка...
© om.net.ua