загрузка...
загрузка...
На головну

Соціальні моделі і показники

Соціальні моделі. Сформовані в різних економічних системах соціальні моделі характеризуються певними рисами. так, соціальна модель в централізованих системах володіє наступними основними рисами:

- ідеєю патерналізму як всебічної відповідальності держави за соціально-економічний стан членів суспільства;

- всебічної відповідальністю центру за процес виробництва, Що веде до залежності індивіда від держави в розподілі матеріальних благ;

- етатизм, Т. Е. Одержавлення соціальної сфери в суспільстві, що призводить до усунення населення від вирішення соціальних питань і в значній мірі підкоряє вирішення багатьох проблем інтересам правлячої верхівки;

- егалітаризмом - Тезою соціальної рівності, яке виступає як можливість отримання благ за ступенем особистої участі індивіда в суспільно корисній праці.

У ринковій економіці соціальні моделі пройшли певні етапи трансформації з розвитком самої економічної системи. У середині XX ст. склалася соціальна модель, що одержала назву держави добробуту.

У 1940 - 1950-х рр. в Європі була розроблена концепція соціального ринкового господарства, Яка розглядалася як альтернативний варіант, своєрідний третій шлях розвитку держави між диким ринком і тоталізатором.

Соціальний характер ринкової економіки передбачає:

- Господарську свободу споживача, виробника, власників засобів виробництва на свій розсуд купувати, виробляти, використовувати власність, вибирати професію, місце проживання та ін .;

- Можливість для всіх членів суспільства визначати власний добробут в рамках правових і моральних норм;

- Можливість кожного члена суспільства мати фундаментальними правами - правом на людську гідність, на вільний розвиток особистості;

- Обмеження господарської свободи, якщо вона порушує права третіх осіб, а також правила моральності і конституційний порядок.

Соціально орієнтована ринкова економіка вимагає не тільки створення умов для економічної свободи індивіда, але також формування соціальної відповідальності громадян за результат економічної діяльності.

Показники соціальної політики. Загальним показником матеріального добробуту різних соціальних груп виступає показник рівня життя.

Визначено чотири рівні життя населення:

1) достаток;

2) нормальний рівень;

3) бідність;

4) злидні.

Показники рівня життя диференційовано визначаються для всього населення, для різних соціальних груп, для домашніх господарств з різною величиною доходу. Грошова оцінка матеріальних благ і послуг, фактично споживаних в середньому домашньому господарстві протягом певного проміжку часу і відповідають певному рівню задоволення потреб, є вартісною оцінкою рівня життя.

   наступна --» Сімейний бюджет
загрузка...
© om.net.ua