загрузка...
загрузка...
На головну

Порівняння і вимірювання кутів

Дидактичний сценарій уроку по темі

Ісус зустрічався з людьми і передавав їм Слово Отця.

Клічество ПОДІЙ І ДІЙ У МОЄМУ ЖИТТІ ІСУСА

   ПОДІЇ  Мф  Мк.  Лк.  Ін.  Кількість в середньому
 1.  Відвідуючи міста з Євангелією
 2.  зціляв
 3.  здійснював чудеса
 4.  Вчив, сповіщав Радісну Звістку
 5.  Набрав учнів, наставляв, посилав робити те ж саме
 6.  молився
 7.  виганяв бісів
 8.  відвідував храм
 9.  Ходив у гості  
 10.  усамітнювався  
 11.  Навчав по їхніх синагогах
 12.  воскрешав мертвих  
 13.  Був удома, приймав удома гостей  
 14.  Годував великі натовпи
 15.  хрестився
 16.  постив
 17.  благословляв дітей    
 18.  Здійснив Вечерю з учнями    
 19.  І обмив ноги учням      
 20.  співав      
 21.  Був слухняний батькам      
 22.  Вигнав торговців з храму
 23.  помер
 24.  воскрес
 25.  вознісся
   Разом        

Це не дає повної картини всіх життєвих деталей Ісуса Христа, але нам очевидна структура дій і розподілу часу нашого Господа.

Очевидним є і той факт, що зі списку справ, якими Ісус займався, тільки кілька стосувалися особисто Його. Велика частина була спрямована на служіння людям. І для цього Він зустрічався з ними.

- В 4-х Євангеліях описано 438 зустрічей

КАТЕГОРІЇ ЛЮДЕЙ, З ЯКИМИ ЗУСТРІЧАВСЯ Ісус Христос, В% ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗУСТРІЧЕЙ

 Люди, з якими зустрічався Ісус  Мф.  Мк.  Лк.  Ін.  Разом в середньому,%
 Учні, всього: з них: 12 Петро, Іоан, Яків окремо
 Окремі особистості
 Народ, натовп
 Реліг. опоненти
 Решта, за все
 Разом,%

- Потрібно відзначити, що всього лише 19% із загального числа описаних зустрічей Ісус був у великому зібранні людей.

- Майже 50% - це були персональні зустрічі з учнями та окремими особистостями.

- 81% - це зустрічі з окремими особистостями, включаючи опонентів.

Властивість суміжних і вертикальних кутів »

(Другий урок з 4 по темі)

Дата:__.___. 2013

учитель:Буяльська Алеся, студентка 404 групи математичного факультету

клас: 7

Тип уроку:комбінований (закріплення знань і умінь, вивчення нового матеріалу).

Цілі і завдання:

1. освітні:

 • перевірити знання визначень понять кута, розгорнутого кута, бісектриси кута, градусної міри кута;
 • забезпечити дієвість цих знань в знайомій і зміненій ситуації;
 • сформувати поняття суміжних і вертикальних кутів;
 • сформулювати теореми про суміжні і вертикальних кутах, сформувати уявлення про основну мету їх вивчення в 7 класі: доказ цих теорем;
 • сформувати уявлення про план вивчення (відтворення) теореми, про оформлення докази;
 • довести теореми про суміжні і вертикальних кутів
 • продовжити формування навички їх застосування.

2. Розвиваючі:

 • розвивати логічне мислення учнів шляхом формування вміння аналізувати твердження, робити обґрунтовані висновки на основі кількох суджень; розвивати просторові уявлення учнів в ході побудови графічних моделей геометричних конструкцій.

3. виховні:

 • виховувати відповідальне ставлення до навчальної діяльності, стимулювати пізнавальний інтерес.

Структура уроку:

1. Орієнтовно-мотиваційний етап (2 хв).

1.1. вітання;

1.2. повідомлення напрямки діяльності;

1.3. постановка цілей і завдань уроку.

2. Виконавчий етап

2.1 Закріплення знань і умінь

2.1.1. перевірка знання матеріалу попереднього заняття і домашнього завдання (5 хв);

2.1.2. застосування знань у знайомій і зміненій ситуації (5хв).

2.2 Вивчення нового матеріалу

2.2.1 формулювання визначень понять суміжних і вертикальних кутів (5 хв);

2.2.2 мотивація діяльності по доведенню теорем про суміжних і вертикальних кутах (1 хв);

2.2.3 доказ теореми про суміжні кутах і застосування в знайомій ситуації (10 хв);

2.2.4 доказ теореми про вертикальні кутах і застосування в знайомій ситуації (10 хв);

3. Контрольно-оцінний етап (5хв);

4. Рефлексія. Постановка домашнього завдання (2 хв).

Засоби навчання.................

Хід уроку

 № етапу  Назва етапу  мета  дії вчителя  дії учнів
 Орієнтовно-мотиваційний Зорієнтувати учнів у тому, які види навчальної діяльності вони будуть виконувати на уроці, мотивувати їх навчальну діяльність. Учитель вітає учнів. Вимагає записати дату, «Класна робота». Нагадує тему, повідомляє про те, що урок буде складатися з двох частин, підводить до усвідомлення відмінностей між вивченням аналогічної теми в 5 класі і в 7 класі, формулює цілі уроку. Учні вітають вчителя, записують дату, «Класна робота» усвідомлюють новий рівень вивчення даної теми по відношенню до рівня її вивчення в 5 класі, осмислюють мети уроку.

У: Доброго дня, сідайте. Сьогодні ми продовжимо вивчення теми минулого уроку і вивчимо новий матеріал. Яку тему ми вивчали на минулому уроці?

Про: «Порівняння і вимірювання кутів».

У: Які поняття ми розглянули?

Про: Кут, розгорнутий кут, бісектриса кута, градусна міра кута, прямий, гострий, тупий кут.

У: Що ж в цьому нового? Адже всі ці поняття ми вивчали в 5 класі?

Про: Тепер ми вивчаємо ці поняття в системі: даємо їм суворі визначення з використанням тих понять, які визначені раніше.

У: Сьогодні ми перевіримо, як ви засвоїли нові визначення відомих вам понять, а потім згадаємо два знайомих вам геометричних факту про суміжних і вертикальних кутах, які ви встановили в 5 класі шляхом вимірювання, і строго доведемо їх. Запишіть тему уроку «Порівняння і вимірювання кутів. Властивість суміжних і вертикальних кутів »

 № етапу  Назва етапу  мета  дії вчителя  дії учнів
 2.1.1  Перевірка знання матеріалу попереднього заняття і домашнього завдання Перевірити знання визначень понять, вивчених на попередньому уроці, і рішення задач домашньої роботи Учитель організовує перевірку знань у формі гри «Черга», опитуючи 5 осіб. Якщо «чергу» швидко закінчується, учитель викликає наступних 5 учнів. Пропонує двом учням підготувати на дошці рішення домашніх завдань. 5 учнів по черзі відповідають на запитання вчителя, вибувши з черги в разі незадовільної відповіді. Решта в ролі суддів стежать за правильністю відповідей. Для кожної відповіді суддя обирається випадковим чином з-поміж інших учнів класу. Під час гри двоє учнів готують рішення домашніх завдань.

У: Перевірку ваших теоретичних знань ми проведемо у формі гри «Черга»: п'ятеро людей по черзі відповідають на мої запитання. Той, хто відповів неправильно - вибуває з черги. Виграє той, хто останнім правильно відповів на питання. Цей учень отримує додатковий бал до позначки за роботу на уроці. Інші учні оцінюють правильність відповідей.

Поки ми будемо грати в «Черга» двоє учнів запишуть на дошці рішення домашніх завдань і підготуються коротко викласти їх рішення. Вони так само отримають додатковий бал за роботу на уроці.

 питання  відповідь
 1.  На скільки частин поділяють площину два променя із загальним початком?  на дві
 2.  Яке слово пропущене в визначенні поняття промінь: «Луч складається з точки прямої і всіх її точок, що лежать по одну сторону від даної точки»?  «Геометрична фігура» «Луч - це геометрична фігура, яка складається з точки прямої і всіх її точок, що лежать по одну сторону від даної точки
 3.  Чи вірно, що кут - це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що мають спільний початок?  немає
 4.  Яка геометрична фігура називається кутом?  Кутом називається геометрична фігура, що складається з двох променів із загальним початком і однією з частин площині, на які ці промені поділяють інші точки площині.
 5.  Який кут називається розгорнутим?  
 6.  Які промені називаються протилежними?  
 7.  Які кути називаються рівними?  Ті, які можна поєднати накладенням
 8.  Що таке бісектриса кута?  
 9.  Що прийняли за одиницю виміру кута?  
 10.  Що таке кут в один градус?  
 11.  Що таке градусна міра кута?  
 12.  Яка градусна міра розгорнутого кута?  
 13.  Який кут називається прямим?  
 14.  Який кут називається тупим?  
 15.  Який кут називається гострим?  
 16.  Як обчислити градусну міру кута, розділеного променем на дві частини?  Скласти градусні міри кутів, на які він ділиться цим променем

У: Розглянемо рішення домашніх завдань

Про: _________

 № етапу  Назва етапу  мета  дії вчителя  дії учнів
 2.1.2  Застосування знань в знайомій і зміненій ситуації  заповніть самостійно  заповніть самостійно  Заповніть самостійно Для вирішення завдань в знайомої ситуації я підготувала завдання на готовому кресленні, які можна вирішити усно Продумайте форму організації діяльності учнів за рішенням завдання 91: наприклад, учні вирішують самостійно на місцях, двоє учнів за дошкою, потім рішення звіряються.

У: Усно дайте відповідь на питання:

1. Скільки кутів зображено на кресленні? (6)

2. Які кути потрібно розглядати при вирішенні завдань, якщо немає додаткових зауважень? (Не перевершують розгорнутого)

3. Обчисліть градусну міру кута AOC, Якщо градусна міра кута AOB дорівнює 110 °, а градусна міра кута BOC на 40 ° менше градусної міри кута AOC .

4. Обчисліть градусну міру кута BOC, Якщо вона вдвічі менша градусної міри кута AOC.

У: Вирішіть в зошитах задачу №91 стор. 74

«Луч ОС ділить кут АОВ на два кути так, що ?AOC = 3?COB. Луч OD проведено так, що промінь OA є бісектрисою кута DOB. Обчисліть градусні міри кутів АОС, СОВ и DOB, Якщо ?AOB = 60 ° »

Рішення

1) , Т. К. OA -біссектріса ? DOB.

2) ?COB = =

3) ?AOC = 3?COB = 3 ? 15 ° = 45 °

відповідь:, 120?

 № етапу  Назва етапу  мета  дії вчителя  дії учнів
 2.2.1  Формулювання визначень понять суміжних і вертикальних кутів Організувати діяльність учнів за формулюванням і запам'ятовування визначень понять суміжних і вертикальних кутів Учитель задає учням питання для того, щоб підвести до визначень понять суміжних і вертикальних кутів, призводить контрприклади, що дозволяють виявити суттєві властивості цих понять Відповідають на запитання вчителя, виявляють істотні властивості понять суміжних і вертикальних кутів, формулюють і запам'ятовують визначення

Спробуйте самі з урахуванням того, що ми обговорювали на занятті

 № етапу  Назва етапу  мета  дії вчителя  дії учнів
 2.2.1  Мотивація діяльності по доведенню теорем про суміжних і вертикальних кутах Мотивувати діяльність учнів по доведенню відомих раніше теорем, зорієнтувати в тому, яка мета другої частини уроку. Підводить до усвідомлення необхідності доведення всіх вивчених раніше і нових геометричних фактів, формулює мету другій частині уроку Учні усвідомлюють необхідність докази геометричних фактів, осмислюють мети другій частині уроку.

У: Хлопці, які ви знаєте властивості суміжних і вертикальних кутів з 5 класу?

Про: ...

У: А як ви дізналися про ці властивості?

Про: ...

У: Як ви думаєте, скільки потрібно зробити вимірювань, щоб переконатися, що цими властивостями володіють всі суміжні (вертикальні) кути?

........

Далі потрібно переробити в такому ж стилі з урахуванням тих підходів до вивчення цієї теми, які ми обговорили на занятті (не забудьте про роботу над умовою теореми)

Поняття суміжних кутів (властивість);

учитель:Які кути називаються суміжними?

учні: Два кута називаються суміжними, якщо у них одна сторона спільна, а дві інші сторони цих кутів є протилежними променями.

слайд 1

учитель:Як ми можемо використовувати властивість градусної міри кутів для суміжних кутів?

учні:?AOB + ?BOC =

учитель:Який тип має ?

учні:Це розгорнутий кут.

учитель:Чому ми можемо сказати, що цей кут розгорнутий?

учні: Т. к. Одна сторона у суміжних кутів дорівнює, а дві інші - це протилежний промені, значить ці сторони утворюють розгорнутий кут.

учитель:Що ми знаємо про розгорнутий кут?

учні:Він дорівнює 180?.

учитель:Якщо ми підставимо це значення в нашу формулу, то що ми отримаємо?

учні:?AOB + ?BOC = 180?

учитель:Чи буде це вірно для будь-якої пари суміжних кутів?

учні:Так.

учитель:А тепер спробуйте сформулювати властивість суміжних кутів?

учні:Сума градусних мір суміжних кутів дорівнює 180 °.

учитель:Коли ми говоримо про суміжних кутах, ми маємо на увазі 1 кут або пару?

учні:Пару.

учитель:Якщо я скажу, що один із суміжних кутів гострий то, що ви скажіть про суміжному йому вугіллі?

учні:Він тупий.

учитель:А якщо один з суміжних прямий, то другий?

учні:Те ж прямий.

  1. Поняття вертикальних кутів (властивість);

учитель:Які кути називаються вертикальними?

учні:Два кута називаються вертикальними, якщо вони мають спільну вершину і сторони одного кута є променями, протилежними сторонам іншого.

слайд 2

учитель:Назвіть вертикальні кути?

учні:

учитель:Скажіть, а на малюнку зображені тільки вертикальні кути?

учні:Ні, ще й пари суміжних кутів?

учитель:Розглянемо пару вертикальних кутів , Назвіть, який кут на малюнку буде одночасно смеж обом кутах?

учні:, так як -смежние кути

і ?BOD і - Суміжні кути

учитель:Як записати властивість суміжних кутів для двох цих пар?

учні: = 180?

?BOD + = 180?

учитель:Висловіть з рівнянь . Що вийде?

учні: 180?-

?BOD = 180?

учитель:Який висновок можна зробити з рівнянь?

учні:

учитель:Скажіть, а ця рівність буде вірно для будь-якої пари вертикальних кутів?

учні:Так

учитель:А тепер спробуйте сформулювати властивість вертикальних кутів?

учні:Вертикальні кути рівні.

учитель:Як ми запишемо це властивість для другої пари вертикальних кутів нашого малюнка?

учні:(По властивості вертикальних кутів)

учитель:Як це показати на малюнку?

учні:Однаковими дугами.

  1. закріплення;

слайд 3

учитель:Які кути зображені на малюнку?

учні:Суміжні.

учитель:Який тип має кут 1?

учні:Тупий.

учитель:А кут 2?

учні:Гострий.

учитель:Знайдіть градусну міру кута 1.

учні:160?

учитель:Чим ви користувалися?

учні:Властивістю суміжних кутів?

слайд 4

учитель:Які кути зображені на слайді?

учні:Суміжні і вертикальні.

учитель:Скільки пар вертикальних кутів? Назвіть їх.

учні:Дві пари: 2 і 4, 1 і 3

учитель:Скільки пар суміжних кутів? Назвіть їх.

учні:Чотири пари: 1 та 2, 2 і 3, 3 і 4, 4 і 1.

учитель:Знайдіть значення невідомих кутів.

учні:1 = 3 = 140?

2 = 40?

слайд 5

учитель:Які кути зображені на слайді, вони будуть вертикальними або суміжними?

учні:Ні.

учитель:Скільки кутів зображено?

учні:3

учитель:Що ви можете сказати про ці кутах?

учні:1 = 2

учитель:Що це означає?

учні:Що OC - бісектриса кута AOB

№95 на стор.75

Градусна міра одного з суміжних кутів в три рази менше градусної міри іншого кута. Обчисліть градусну міру кожного з кутів.

дано:

AOC = 180?

OB - промінь,

знайти:

ЗАЛИШИТИСЯ зрадив Христа «-- попередня | наступна --» Рішення
загрузка...
© om.net.ua