загрузка...
загрузка...
На головну

Загальне поняття про бази даних

Бази даних

Бази даних і бази знань

Інструменти графічних редакторів

Сучасні графічні редактори мають безліч інструментів, за допомогою яких можна створювати і редагувати зображення. До них відносяться різні інструменти виділення, інструменти малювання (олівець, пензлик, розпилювач), інструменти для роботи з кольором (палітра).

На рис. 3.41 представлена панель інструментів графічного редактора під рукою Paint.

 Виділення об'єкта складного контуру    Прямокутне виділення об'єкта
 ластик  заливка
 Піпетка (визначення кольору)  Зміна розмірів зображення
 Олівець (малювання довільної лінії)  пензлик
 розпилювач  вставка тексту
 Малювання прямої лінії  Малювання кривої лінії
 малювання прямокутника  малювання багатокутника
 Малювання еліпса або кола  Малювання випрямлення прямокутника

Мал. 3.41

Досвід впровадження перших автоматизованих систем управління показав, що одні й ті ж дані використовуються при вирішенні різних завдань. Операції введення і коригування даних до сих пір залишаються трудомісткими операціями, що здійснюються вручну. З метою колективного використання даних були сформульовані нові вимоги до організації інформаційних систем, які полягали в тому. Щоб дані мали стандартні формати і зберігалися незалежно від їх програм, їх обробляють. Все це призвело до створення нової технології баз даних.

База даних (БД) - це сукупність структурованих даних, які стосуються певної предметної області.

Комплекс програм і мовних засобів, призначених для створення, ведення та використання баз даних (далі БД), називається системою управління базами даних (СУБД). СУБД використовується для впорядкованого зберігання і обробки великих обсягів інформації.

За способом зберігання даних БД поділяються на централізовані и розподілені. У централізованих БД дані зберігаються на одній ЕОМ. Розподілена БД складається з декількох частин, що зберігаються на різних ЕОМ обчислювальної мережі.

У централізованих БД є дві технологи доступу і обробки даних: файл-сервер и клієнт-сервер.

При технології файл-сервер обробка даних проводиться на робочих станціях, куди за запитом користувачів надходять окремі файли БД, що зберігається на центральній машині (файл-сервері).

При технології клієнт-сервер обробка даних проводиться за запитами користувачів на центральній машині (сервері). Результат обробки сервер передає на робочі станції (клієнти).

За ступенем універсальності СУБД поділяються на СУБД загального призначення и спеціалізовані СУБД.

СУБД загального призначення дозволяють:

· Зберігати великі обсяги інформації

· Здійснювати пошук, сортування та фільтрацію даних

· Додавати, видаляти і змінювати збережену інформацію

· Формувати вихідні документи.

СУБД загального призначення можна налаштовувати під конкретну предметну область застосування. Застосування СУБД загального призначення спрощує процедуру проектування БД і скорочує терміни розробки.

Якщо до зберігання і обробки інформації пред'являються особливі вимоги, наприклад, забезпечення підвищеного рівня секретності, то в цих випадках розробляються спеціалізовані СУБД.

За характером інформації, що зберігається БД поділяються на фактографічні та документальні.

фактографічні БД зберігають відомості про об'єкти предметної області (наприклад, підприємствах, співробітників, договорах), причому відомості про кожен об'єкт можуть надходити з різних джерел і документів.

В документальної БД об'єктами зберігання є документи. Документальні БД ще називають «інформаційно-пошуковими системами» (ІПС) або «інформаційно-довідковими системами». Прикладом таких систем можуть служити правові інформаційно-довідкові системи ГАРАНТ і КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС.

кольорові моделі «-- попередня | наступна --» Реляційна модель бази даних
загрузка...
© om.net.ua