загрузка...
загрузка...
На головну

Форми подання інформації

Атрибутивні властивості інформації

Сигнали, дані, інформація

Інформатика

Процеси збору, передачі і обробки інформації

Основні поняття теорії інформатики

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Використовуючи житія святих, складіть розповідь про один зі святих, що згадуються в конспекті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Вивчіть напам'ять Символ віри.

Термін «інформатика» (комбінація з слів «інформація» і «автоматика») був введений в 1970-х роках минулого століття в зв'язку з початком масового виробництва і широкого впровадження електронних обчислювальних машин (ЕОМ).

Інформатика - Це наука, предметом вивчення якої є процеси збирання, одержання, передачі, зберігання, накопичення, відображення, використання, захисту, перетворення і обробки інформації

Основні напрямки розвитку інформатики можна поділити на теоретичну і прикладну інформатику.

теоретична інформатика включає теорію інформації, інформаційне моделювання, методи вимірювання інформації, алгебра логіки, теорія алгоритмів, штучний інтелект (ШІ), теорію автоматів, теорію БД, уявлення знань

прикладна інформатика включає обчислювальні й інформаційні технології, технічне і програмне забезпечення інформаційних процесів.

інформація- Це сукупність відомостей, переданих в певній формі між різними об'єктами.

 джерело
 одержувач
 Канал зв'язку

малюнок 1.1

У процесі інформаційного обміну (рис. 1.1) встановлюється зв'язок між двома об'єктами: джерелом (генератором) інформації і приймачем (одержувачем). Як об'єктом можуть виступати будь-які об'єкти матеріального світу. В інформатиці вивчаються схеми інформаційного обміну між людиною і автоматом.

повідомлення -це сукупність знаків або сигналів, які відображають ту чи іншу інформацію.

сигнал - фізичний процес, що несе передане повідомлення в просторі і часі.

Лінія звязку -фізичне середовище, використовувана для передачі сигналів.

дані -це зареєстровані сигнали, представлені у формі, придатній для зберігання, передачі і обробки інформації.

Система передачі інформації - складається з джерела, передавача, каналу зв'язку, приймача і одержувача інформації.

інформаційний процес - Це послідовність дій, вироблених з інформацією, найбільш значущими процесами є процеси:

- Збору;

- Передачі;

- Перетворення;

- Обробки;

- Накопичення;

- Зберігання

- І використання інформації.

Існує безліч форм і видів подання інформації.

За способом сприйняття інформації через органи чуття розрізняють: візуальну, звукову, тактильну, ароматичну і смакову інформацію. форма сприйняття інформації тісно пов'язана з поняттям призначеного для користувача інтерфейсу. Особливе значення має візуальна і звукова інформація.

Візуальна інформація може бути представлена в знаковій, графічної і табличній формі, а звукова - в формі усної словесної (вербальної) і музичної форми.

Для зберігання інформації використовуються різні матеріальні носії (книги, платівки, оптичні диски і т. Д.).

При комп'ютерному зберіганні і обробці інформації все форми інформації кодуються, т. Е. Кожному значенню деякої фізичної величини присвоюється числове значення. Цей процес має ще одну назву - оцифровка.

Ікона (від грецького слова-зображення, образ) - прийняте Церквою і освячене зображення Ісуса Христа, Богоматері, святих і різних подій з Священної та церковної історії. «-- попередня | наступна --» Переклад чисел з однієї системи числення в іншу
загрузка...
© om.net.ua