загрузка...
загрузка...
На головну

Питання # 24. Поняття культури. Роль духовної культури в житті суспільства

Питання # 23. Лінійні і нелінійні інтерпретації історичного процесу. Формационная і цивілізаційна парадигми в філософії історії

Існує безліч підходів до визначення характеру історичного процесу, проте всі підходи можуть бути віднесені до двох основних: лінійному (За одними і тими ж законами) і нелінійного (Абсолютно по-різному, що існують абсолютно різні лінії розвитку).

лінійний підхід розглядає історію як єдиний процес поступально висхідного (або спадного) розвитку людства, відповідно до чого виділяються певні стадії в історії людства.

сутність нелінійного підходу до історії полягає в тому, що історія людства поділяється на деяке число абсолютно самостійних утворень - Локальних цивілізацій, кожна з яких має свою власну самобутню історію, відрізняється унікальністю культурно-історичних подій

Відмінність формаційного і цивілізаційного підходів до розвитку суспільства зводиться до наступного:формація - категорія соціально-економічна, то цивілізація - поняття соціокультурне. Цивілізаційний підхід базується не на виділенні в якості головного чинника розвитку суспільства рівня продуктивних сил, економічного базису, а на виділення переважаючого виду господарської діяльності та панівної системи цінностей. Відсутня абсолютизація громадських законів, нібито стоять над людьми і розпорядчих їх уклад життя. Підкреслюється складне переплетення технічного, економічного, політичного, релігійних та інших чинників. Цивілізаційний підхід не абсолютизує єдність історичного процесу, хоча воно і не заперечується. В рамках цього підходу наголошується на необхідності врахування того самобутнього, що є в історії кожного народу. Історичний процес носить варіативний характер. Розвиток цивілізацій тут носить циклічний характер, постає як круговорот цивілізацій.

Слово «культура» в перекладі з латинської в давнину означало «обробіток», «обробка», «догляд». Спочатку воно застосовувалося для позначення продуктів хліборобської праці. Культура - «друга природа», т. Е. Штучне, створене людиною. Сучасні вчені згрупували численні визначення культури в кілька основних підходів, серед яких можна виділити наступні: описовий, технологічний, діяльнісний, ігровий, діалогічний, психологічний, ціннісний і т. Д.

Питання # 22. Соціальні відносини. Природа соціальних протиріч. Еволюція і революція. Роль народних мас і особистості в історії. «-- попередня | наступна --» Основне обладнання котлотурбінного цеху
загрузка...
© om.net.ua