загрузка...
загрузка...
На головну

III. вітчизняні підходи

К. Д. Ушинський: гра пов'язана, безсумнівно, з роботою уяви. Ушинський не пропонує власну концепцію гри, але вказує на її велике значення в розвитку психіки дитини.

М. Я. Басов: «Своєрідність ігрового процесу засноване на особливостях взаємини індивідуума з середовищем, на грунті якої він виникає»

П. П. Блонський:

Види діяльності, що розуміються як «гра»

 уявні ігри  Будівельні ігри  драматизація  Рухливі ігри  Інтелектуальні ігри
 Маніпуляції немовляти, нервовохворих і т. Д.  Будівельне мистецтво дитини (конструктор, пластилін і т. Д.)  Драматичне мистецтво дитини (сюжетні гри)  Драматизація + біг  Шашки, шахи, ребуси і т. Д.

Л. С. Виготський: Гра - провідний тип діяльності дошкільного віку

· Сутність гри - виконання бажань, узагальнені афектів

· У грі дитина приймає на себе різні ролі дорослих

· Будь-яка гра є гра за правилами

· Гра вимагає від дитини дій

· Гра - джерело розвитку

На думку Д. Б. Ельконіна, Л. С. Виготський найближче підійшов до розкриття психологічної природи гри.

Глава 4: Виникнення гри в онтогенезі

Розвиток гри пов'язано з усім ходом розвитку дитини. В першу половину року у дитини випереджаючим є формування сенсорних систем. У той час, як рухові системи тільки починають розвиватися, руху дитини носять хаотичний характер, сенсорні системи вже стають щодо керованими.

Велике значення у виникненні гри грає формування акту хапання, в ході якого зв'язок між зоровим сприйняттям і рухом встановлюється миттєво. Що надалі призведе до можливості дитини маніпулювати предметами.

Ф. І. Фрадкіна:

Розвиток будови ігрового дії в межах раннього дитинства розуміється як перехід від дії, однозначно визначається предметом, через різноманітне використання предмета, до дій, пов'язаних між собою логікою, що відбиває логіку реальних життєвих людських дій.

Спостереження автора за поведінкою свого онука наштовхнули на думку: «процес оволодіння предметними діями відбувається у дитини тільки в спільній діяльності з дорослим».

Передумови для переходу до рольової гри:

u У гру втягуються предмети, які заміщають реальні предмети, які називаються відповідно до їх ігровим значенням

u Ускладнюється організація дій, що набуває характер ланцюжка, що відбиває логіку життєвих процесів

u Відбувається узагальнення дій і їх відділення від предметів

u Виникає порівняння своїх дій з діями дорослих і відповідно до цього назва себе ім'ям дорослого

u відбувається емансипація від дорослого, при якій дорослий виступає як зразок дій

u виникає тенденція діяти самостійно, але за зразком дорослого

Глава 5: Розвиток гри в дошкільному віці

Загальна характеристика розвитку гри:

· Відбувається перехід від малолюдних угруповань до багатолюдним

· Перехід від нестійких угруповань до більш стійким

· Перехід від безсюжетних ігор до сюжетним

· Від ряду не пов'язаних між собою епізодів до планомірно розгортається сюжету

· Від відображення особистого життя і найближчого оточення до подій суспільного життя

· Відбувається зміна конфліктів у старших порівняно з молодшими

· Перехід від гри, в якій кожна дитина грає по-своєму, до гри, в якій дії дітей узгоджені і взаємодія дітей організовано на основі взятих на себе ролей

· Зміна характеру стимуляції гри, яка в молодшому віці виникає під впливом іграшок, а в старшому - під впливом ролі, яка спочатку носить узагальнений характер, а потім все більше наділяється індивідуальними рисами і Типізуються

2 мотиваційних плану в грі дітей молодшого дошкільного віку:

1. безпосереднє спонукання діяти з наданими в розпорядження дитини іграшками

2. мотив, який утворює фон для здійснюваних дій з предметами (взяття на дитину певної ролі, яка обумовлює вибір іграшок)

Як відбувається розвиток ролі в грі?

u Центральним в грі є виконання ролі, взятої на себе дитиною (це і є основним мотивом гри)

u В ході розвитку змінюється усвідомлення дитиною своєї ролі: в першому періоді молодшого дошкільного віку дитина ще не ототожнює себе повністю з тією людиною, роль якого він на себе взяв. У другому ж періоді виникає критичне ставлення до виконання своєї ролі або ролі своїх товаришів.

u Внутрішня суть гри полягає в тому, щоб відтворити саме ставлення людей один до одного

За результатами, отриманими в ході експерименту, Д. Б. Ельконін виділив 4 рівня розвитку гри:

 рівень  особливості гри
 перший  центральним змістом є виконання дій з предметами; ролі так само визначаються характером дій, причому дії одноманітні.
 другий  для дитини важливо відповідність ігрового дії реальності; ролі називаються дітьми; намічається поділ функцій; логіка дій визначається життєвою послідовністю; розширюється кількість дій
 третій  Основним змістом гри стає виконання ролі; всі дії випливають з ролі, які ясно окреслені; логіка і характер дій визначаються взятої на себе роллю; з'являєтьсяспецифічна рольова мова; порушення логіки дія не допускається
 четвертий  Основний зміст - виконання дій, пов'язаних зі ставленням до інших людей; мова носить явно рольової характер; дитина ясно бачить одну лінію поведінки на всьому протязі гри; дії розгортаються в чіткій послідовності; ясно виокремити правила;

На четвертому рівні розвитку гри з'являються якісь правила, встановлені дітьми в ході гри. У зв'язку з цим, необхідно розглянути стадії в підпорядкуванні правилом у рольовій грі.

1. Правила відсутні, так як фактично ще немає ролі. Діти керуються стихійними бажаннями.

2. Явно правила ще не виступають, але у випадках конфлікту правило імпульсивна перевершує бажання.

3. Правило явно виступає в ролі, але ще повністю не визначає поведінку і порушується при виникненні миттєвого бажання зробити інше привабливе дію.

4. Поведінка визначається взятими на себе ролями. Правила визначають все.

Загальний шлях розвитку підпорядкування правилу виглядає наступним чином:

повне непокору правилом поява правила, але переважання бажання переважання правила над бажанням, але не у всіх випадках повне переважання правила над бажанням

Глава 6: Гра і психічний розвиток

На думку Д. Б. Ельконіна ігрова діяльність відіграє дуже важливу роль в психічному розвитку дитини, однак значення рольової гри досліджено ще недостатньо.

1. Гра і розвиток мотиваційно - потребностной сфери

Гра вистпаует як діяльність, що має найближчим ставлення до потребностной сфері дитини.

u Тут відбувається первинна емоційно - дієва орієнтація в сенсах людської діяльності.

u Виникає свідомість свого обмеженого місця в системі відносин дорослих

u Виникає потреба бути дорослим

u Виникає нова форма мотивів (мотиви починають мати форму узагальнених намірів)

2. Гра і подолання «пізнавального егоцентризму»

Гра виступає як реальна практика:

u зміни позиції при взятті на себе ролі

u відносин до партнера по грі з точки зору то ролі, яку виконує партнер

u дій з предметами відповідно до доданими їм значеннями

u координації точок зору на значення предметів без безпосереднього маніпулювання ними

В ігровій діяльності відбувається пізнавальна і емоційна «децентрация» дитини

3. Гра і розвиток розумових дій

У грі можуть виникати такі комбінації матеріалу і така орієнтація в його властивостях, які можуть призводити до подальшого використання цього матеріалу в якості знарядь при вирішенні завдань. У грі розвиваються загальніші механізми інтелектуальної діяльності.

висновки:

1. Гра - Це така діяльність, в якій відтворюються соціальні відносини між людьми поза умов безпосередньо утилітарною діяльності.

2.Проблемою гри займалися:Е. А. Покровський, Ф. Бойтендайк, У. М. Гелассер, Ф. Шиллер, Г. Спенсер, В. Вундт, Е. А. Аркін, Ф. Бойтендайк, К. Гроос, В. Штерн, Ж. Піаже та інші вчені - психологи.

3. З переходом суспільства на вищий щабель розвитку, дитина все пізніше включається в продуктивну діяльність дорослих, збільшуючи, таким чином, період дитинства.

4.На думку Л. С. Виготського, гра - провідний тип діяльності дошкільного віку, де

· Сутність гри - виконання бажань, узагальнені афектів

· У грі дитина приймає на себе різні ролі дорослих

· Будь-яка гра є гра за правилами

· Гра вимагає від дитини дій

· Гра - джерело розвитку

5. Д. Б. Ельконін виделіл4 рівня розвитку гри, які відрізняються за змістом, значенням ролі для дитини, наявністю правил і рядом інших ознак.

6.Загальний шлях розвитку підпорядкування правилу виглядає наступним чином:

повне непокору правилом поява правила, але переважання бажання переважання правила над бажанням, але не у всіх випадках повне переважання правила над бажанням

7. Гра має суттєвий вплив на психічний розвиток дитини в цілому. Особливо на розвиток мотиваційно - потребностной сфери, розумових дій. Так само гра допомагає дитині подолати пізнавальний і емоційний егоцентризм.

II. Теорії і проблеми дослідження дитячої гри в зарубіжних концепціях «-- попередня | наступна --» У магазин з сестрою ходили, все, що треба, там купили: за батон, пляшку квасу заплатили гроші в .... касу.
загрузка...
© om.net.ua