загрузка...
загрузка...
На головну

Тема №1 Економічне середовище. функціонування туризму

Вступ

Економіка- це наука «про ведення дому».

Економіка як наука - вивчає дію економічних законів у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Економіка- є багатогалузевий наукою, тобто охоплює всі галузі економіки

Головне завдання науки економіка полягає в прогнозуванні змін життєдіяльності суспільства в результаті науково технічного прогресу (НТП).

Знання економіки дозволить фахівцеві орієнтуватися у виробничих питаннях діяльності підприємства.

Наука Економіка галузі взаємопов'язана з усіма спеціальними дисциплінами.

план

1.1 Роль туризму у розвитку економіки держави

1.2 Сутності, цілі і завдання економіки туризму

1.3 Ринок туристських послуг. Його структура.

1.1Туризм - це самостійна галузь економіки, яка забезпечує задоволення потреб туристів під час їх подорожі.

Структура економіки держави:
 I. Виробнича сфера:
 - промисловість

- сільське господарство
 - Транспорт і зв'язок
 - капітальне будівництво

- інше

II. Сфера обслуговування (невиробнича сфера)

- освіта

- охорону здоров'я

- наука

- культура

- сервіс

Структура сфери сервісу

1. Комунально-побутове обслуговування (перукарні, хімчистки, ательє, салони краси, лазні ...)

2. Міське господарство (транспорт, озеленення, прибирання сміття, експлуатація доріг ...)

3. Туризм та готельне господарство.

В умовах ринкової економіки під впливом прискорення НТП роль сфери обслуговування постійно зростає.

Потреби в туристських послугах постійно зростають, для їх задоволення сфера туризму і гостинності з року в рік збільшує свої обсяги робіт за рахунок:

1. Створення нових турфірм

2. Будівництво засобів розміщення

3. Створення мережі підприємств по обслуговуванню туристів, харчування, розвагами, екскурсіями і т. Д.

Розвиток сфери туризму забезпечує:

1. Збільшення податкових надходжень до державного бюджету

2. Сприяє розвитку суміжних галузей економіки

3. Зміцнює валютний баланс держави

4. Збільшує число робочих місць

1.2Сутність економіки туризму полягає у вивченні тенденцій розвитку туризму та визначенні оптимальних варіантів вирішення проблем, пов'язаних з їх реалізацією.

Метою економіки галузі є максимальне збільшення доходів від розвитку туризму.

Завдання економіки туризму:

1. Прогнозування і планування розвитку туризму

2. Розвиток інфраструктури туризму

3. Ресурсне забезпечення

4. Забезпеченість кадрами

1.3Ринок туристичних послуг це умовне місце, де пропонуються покупцям всі можливі туристичні послуги.

З географічної точки зору ринок туристичних послуг підрозділяється на:

- міжнародний

- національний

- регіональний

- місцевий

Учасники ринку туристичних послуг:

1. Турфірми

2. Кошти розміщення

3. Підприємства харчування

4. Підприємства транспортної індустрії

5. Екскурсійні підприємства

6. Підприємства з виробництва сувенірної продукції

Характерною особливістю Російського ринку туристичних послуг є незначна тривалість її існування (20 років). На сьогоднішній день проблемами ринки туристичних послуг є:

1. Недостатні обсяги туристичних послуг у в'їзному і виїзному туризмі.

2. Серйозні недоліки в розвитку транспорту (дороги, застарілі ТЗ, недорозвиненість тур. Оператора)

3. Слабенька інфраструктура регіонального туризму.

Значна роль держави «-- попередня | наступна --» Тема №3 Підприємство як основна ланка ринкової економіки
загрузка...
© om.net.ua