загрузка...
загрузка...
На головну

встановленим вимогам

Перевірка обраного електродвигуна на відповідність

Робляться теже перевірки, що і для рульового електроприводу з механічною передачею. АТ в першу чергу перевіряється на перевантажувальну здатність: 0.8Мmax. катз max.

Перевірку на забезпечення заданого часу перекладки керма виконують за виразом:

 . (2.72)

Для розрахунку використовують графіки, побудовані на підставі таблиць.

Порядок розрахунку:

1) Задаємося Dhj і знаходимо hj= hнач+ Dhj;

2) Знаходимо mj(hj); nj(mj);

Рнас(hj); hVjнасj).

3) Розраховуємо Dtj; tj= SDtj;

njmj ; ij ; ij2Dtj.

Результати розрахунку заносимо в табл.2.6.

Табліца2.6

 Dhj hj mj(hj) nj(mj) Рнасj(h hVjнасj)  Dtj tj njmj ij ij2Dtj
                     

Час перекладки керма:

.

Умова перевірки:

Т ? Тту.

Перевірку за умовами нагріву виробляють для режиму маневрування судна. Для цього розраховують залежність m (t). Для електродвигуна змінного струму переходять до залежності i (t) за виразом:

Далі визначають еквівалентний середньоквадратичний струм. Умова перевірки:

 . (2.73)

Приводу з гідравлічною передачею «-- попередня | наступна --» передачею
загрузка...
© om.net.ua