загрузка...
загрузка...
На головну

вибір насоса

Насос вибирається по Рн і номінальною розрахункової продуктивності Qнр.

Номінальна розрахункова продуктивність насоса дорівнює:

, (2.64)

де Qт - Необхідна теоретична продуктивність насоса;

Кw= 0.6?0.7 - швидкісний коефіцієнт, що враховує рекомендацію щодо зменшення при експлуатації номінальної частоти обертання насоса на 30?40% для підвищення його ресурсу.

Займемося визначенням Qт.

За оределенію: Qд= DV / dt, Qдdt = dV = ZSdH = Vцmaxdh,

де Qд - Дійсна продуктивність насоса;

h = H / Hmax - Відносний хід плунжера; H = R0tg.

Замінюючи дійсну продуктивність теоретичної, отримуємо:

QтhVdt = Vцmaxdh,

де hV - Об'ємний ККД насоса.

тоді

.

Рішення інтеграла можливо тільки в разі, якщо є залежність

.

тиск Рнас(H) в процесі перекладання керма змінюється по складному закону, тому час перекладки доводиться визначати по ділянках.

Об'ємний ККД hV насоса змінюється в широких межах - от1 до0.5

Запишемо залежність hV= F (Рнас), Показану на ріс.42 у вигляді:

,

деhV0 - ККД при тиску, що дорівнює нулю;

в = 1 (1-вн)2;

- Відносна зміна об'ємного ККД

(Сенс вн аналогічний Sн для електродвигуна);

h - ККД при номінальному тиску;

Р = Рнас/ Рн - Відносне робочий тиск насоса.

Залежність Р = f (h) може бути записана у вигляді:

,

де ;

q = 1-С;

Р0 - Відносне значення тиску на початку ділянки переміщення;

Р - Відносне значення тиску в кінці ділянки переміщення;

,

де hк - Відносна тривалість кінцевого ділянки переміщення плунжера;

; q /h = hk= 1;

dh = dq (hк-h1) = Dq'hк/ (1 + q0).

Підставляючи Р в hV, Отримуємо:

.

тоді

 ; (2.65)

, (2.66)

звідки

, (2.67)

де Т = Тту- (2?3) с.

Якщо кермо звичайний, то криву Р (h) можна розбити тільки на дві ділянки.

тоді

.

На I ділянці Р = 0, тому q0= 0, А = 1, В = 0, W01/2= 1.

На II ділянці Р наростає від Р = 0 до Р = Рmax, Тому q0= 0, С = 0, А = 1, В = врmax,

.

Якщо для спрощення прийняти hV= h= Const, то

. (2.68)

Тепер можемо визначити Qнр.

за Рн і Qнр з каталогу вибирається насос. Набуває розголосу wнас. н, По якій підбирається електродвигун і ККД насоса hнас.

Побудова характеристики робочого тиску насоса «-- попередня | наступна --» характеристики насоса
загрузка...
© om.net.ua