загрузка...
загрузка...
На головну

Рульового приводу з механічною передачею

Розрахунок потужності електродвигуна

(З використанням методики І. Р Фрейдзон)

Основним методом розрахунку є метод послідовного наближення

Рнр= Мнрwнр .(2.39)

Для спрощення розрахунків зазвичай приймають, що mс під час перекладання простого керма від борта до ДП або компенсованого керма від борта до кута a1 залишається постійним (у = 0) і далі прямолінійно зростає (у = 1), а механічна характеристика електродвігателдя w (m) прямолінійна (х = 1) (рис.35).

Спочатку визначаємо Мнр і до нього відносимо всі моменти.

, (2.40)

де mdmax - Максимально можливий момент на Баллер, зазвичай mdmax> md при a = amax;

l - перевантажувальна здатність електродвигуна.

При такому розрахунку Мнр електродвигун часто виходить недовикористаної по нагріванню. АТ повинен долати Мdmax, Тому доводиться виходити з l. Але АТ при механічній передачі не застосовується. [3], стр.310. Швидкість номінальна розрахункова:

. (2.41)

1) Для простого керма:

 (2.42)

;

тоді

 . (2.43)

Відзначимо, що якщо замінити Sн= Мн/ Мкз, mс0= М0/ Мн, mсqк= Мmax/ Мн і розрахувати , То отримаємо вираз, наведене в [3], стор.192, ф. (4.33)

2) Для компенсованого керма:

=

=; (2.44)

. (2.45)

Якщо зробити, як вище заміни і обчислити n0, То отримаємо вираз, наведене в [3], стор.192, ф. (4.34).

Можлива така методика визначення Мнр:

а) визначається wнр і w= wнр/ (1-Sнр);

б) визначаються t1 і t2;

в) визначається

, Який приймається рівним Мнр, Т. Е. Мпор. кв.= Мнр;

г) визначається Рнр.

Виходячи з Рнр, По каталогу вибирається електродвигун тривалого режиму роботи, бризкоозахищеного, водозахищеного або герметичного виконання.

Двигуни змінного і постійного струму тривалого режиму роботи забезпечують всі режими рульового пристрою - "Довідник суднового електротехніка", том1, 1975, стр.336 (під загальною редакцією Г. І. Китаенко).

Рульового приводу з механічною передачею «-- попередня | наступна --» встановленим вимогам
загрузка...
© om.net.ua