загрузка...
загрузка...
На головну

На роботу рульового електроприводу

Вплив елементів циркуляції

При циркуляції судна під дією керма його ніс завалюється всередину описуваної кривої, а корми заноситься назовні. Утворюється кут дрейфу d між ДП та напрямком руху судна (рис.30). Поява кута дрейфу викликає значну зміну кута атаки керма набігає масою води. Кут d може бути знайдений за наближеною формулою:

d = Кd/ ДL (Град),

де Кd= 40?50 (для транспортних суден) - імпіріческій коефіцієнт;

ДL - Діаметр сталої циркуляції, виражений в довжинах судна,

ДL= LT / 10Ар»0.3?10 довжин судна;

Т - осадка судна, м;

L - довжина судна між перпендикулярами, м;

Ар - Площа пера керма, м2.

При виході судна на циркуляцію Мd зменшується. Це викликається:

1) зменшенням швидкості ходу судна через пригальмовування кермом і через збільшення опору води руху судна внаслідок відхилення від напрямку руху. Падіння швидкості може досягати 20?60% від її початкового значення;

2) зменшенням кута атаки керма b через виникнення кута дрейфу:

b = a-d; т. е. b

Якщо під час перебування судна на циркуляції перекласти кермо в сторону іншого борту (S-образна еволюція), то завдяки незмінною спочатку величина кута дрейфу дійсний кут атаки керма різко зростає і дає збільшення Мd. У цьому випадку: b = a + d, т. Е. B> a.

При b = 0, a = -d.

Таким чином, при використанні характеристик навантаження на Баллер керма, слід розмежовувати, в функції якого кута вони побудовані - кута атаки керма b або кута відхилення керма від ДП - a.

Для прямого курсу судна b = a, т. К. D = 0. В умовах руху судна на циркуляції характеристики Мd= F (a) повинні перебудовуватися шляхом їх зміщення на величину кута d в ту чи іншу сторону (рис.31).

У сучасних профільних рулів характеристика моменту навантаження має явно виражений максимум, і в цих випадках точка екстремуму функції є обмежує для Мd.

величина amax.

Мінімальний кут перекладки повинен забезпечувати отримання моменту, що викликає найбільш ефективний поворот судна на курсі.

Для пластинчастих рулів величина amax може бути визначена теоретично з умови

, (2.36)

де .

Розрахунок дає: amax»360.

Для профільних рулів за amax приймається кут, більший aкр, При якому Зу має максимум:. Це пояснюється появою в деяких режимах плавання кута дрейфу d, що впливає на вид залежності Му= F (a) (рис.32).

Визначення сил і моментів опору на Баллер керма «-- попередня | наступна --» Рульового приводу з механічною передачею
загрузка...
© om.net.ua