загрузка...
загрузка...
На головну

стійкість роботи

Вплив перехідних процесів суднових електроприводів на

Найкращим способом пуску АД з точки зору простоти і надійності є пряме включення в мережу. Однак, потужність АД окремих суднових електроприводів може досягати 20?25% потужності генераторів суднової електростанції і через великі пускових струмів АД (5?7Iн) Виникають провали напруги генераторів.

Незважаючи на наявність Арн, провали напруги можуть виявитися неприпустимими: 1) за умовами пуску включається АТ; 2) за умовами стійкості працюють АТ, тому вибір способу пуску АД повинен проводитися з урахуванням допустимої величини провалу напруги в судновій електроенергетичній системі, виходячи з забезпечення пуску включається АТ і збереження стійкості раніше включених працюють АТ.

Умова забезпечення пуску:

mп> mсп , (2.19)

.

Допустима величина провалу напруги за умовами забезпечення пуску включається АД:

. (2.20)

Умова стійкості працюють АД:

mк> mск ,

 . (2.21)

Допустима величина провалу напруги за умовами забезпечення стійкості працюють АД:

.(2.22)

З рівнянь, що визначають DU, видно, що зменшення f (т. Е. A) при провалі напруги допускає збільшення DU за умовами забезпечення стійкості працюють АТ.

Стійкість працюють АТ можна забезпечити і при більш глибоких провалах паряженія (аж до нуля), якщо обмежити їх тривалість у часі. Процеси в електроприводі при раптовому зменшенні напруги виглядають наступним чином:

g <1 при пуску потужного АТ; g = 0 при к. з.

На ділянці СД бажано врахувати також електромагнітні перехідні процеси, які призводять до появи ударних струмів і моментів.

Розглянемо докладніше випадок зменшення напруги в системі, внаслідок короткого замикання.

Фідер, на якому відбулося к. З., При наявності селективного захисту буде відключатися з деякою витримкою часу. В результаті к. З. напруга на затискачах генератора різко знизиться і не буде перевищувати 10?15% номінального. Зниження напруги викличе зниження швидкості обертання працюють електроприводів (лінія АВС), що в свою чергу зменшить їх еквівалентний опір. Після відключення к. З. генератор зможе відновити напруга (ділянка СД), якщо внаслідок зниження швидкості обертання електродвигунів він не виявиться включеним на струм навантаження, набагато перевищує те значення, яке передувало к. з. При визначенні струму навантаження після к. З. для більшої точності бажано також враховувати електромагнітні перехідні процеси, які призводять до появи ударних струмів (і моментів). У цих умовах величина початкової напруги може виявитися недостатньою для відновлення швидкості обертання електроприводів і остання, продовжуючи знижуватися, буде збільшувати навантаження, що викличе подальше зниження напруги. При несприятливому поєднанні обставин може виникнути "лавинної" зниження напруги. В результаті спрацює максимальний захист, яка відключить генератор і викличе повну зупинку працюють електроприводів. У ряді випадків перерву харчування відповідальних механізмів може згубно позначитися на експлуатації судна (наприклад, відключення рульового електроприводу при проходженні судном вузькості).

Мінімальна величина напруги, що забезпечує самозапуск електродвигунів після відключення к. З., Визначається параметрами генератора і потужністю електроприводів, самозапуск яких повинен бути забезпечений.

Перехідний процес в електроприводі при раптовому зменшення і відновлення напруги має вигляд, показаний на рис.11.

Для аналізу описаних процесів зазвичай застосовують цифрове моделювання за допомогою ЕОМ.

Стійкість роботи суднового електроприводу з АТ «-- попередня | наступна --» Установок і суднових систем
загрузка...
© om.net.ua