загрузка...
загрузка...
На головну

ОЦІНОЧНІ МЕТОДИ

Лекція № 2

«Методика і методологія туристично-географічних досліджень»

Наукове пізнання туризму передбачає безперервний пошук нових методологічних підходів і методичних прийомів дослідження. Сучасний етап розвитку географії туризму характеризується прагненням до систематизації, класифікації, теоретичних узагальнень, синтезу накопичених знань.

Методологія географії туризму знаходиться в стадії становлення. Вона характеризується великою кількістю і різноманітністю методів. У найзагальнішому вигляді «Метод» (Від грец шлях дослідження) - це спосіб, прийом досягнення мети, образ дій. Географія туризму запозичила методи у різних наук (природничих та суспільних) з дисциплінарної специфікою їх застосування. Серед традиційних географічних методів для географії туризму найбільш важливі оцінний, типологічний, картографічний.

Існує три основних типи оцінки туристського потенціалу: медико-біологічна (фізіологічна), психолого-естетична та технологічна.

Медико-біологічна оцінкавідображає вплив природних факторів на організм людини і характеризує ступінь їх комфортності. Найбільш розробленими є методичні підходи до оцінки погодно-кліматичних умов для відпочинку і туризму. Погода - це комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених метеорологічних елементів і явищ. Багаторічний режим погоди, властивий тому чи іншому району, називається кліматом. Оцінка погодно-кліматичних умов встановлює залежність стану людини від впливу метеорологічних факторів. У сучасній курортології велике значення надається не тільки фізичному, але і емоційному впливу погоди на людину. Медико-біологічна оцінка клімату, яка в основному пов'язана з встановленням тривалості комфортного періоду для організму людини, особливо важлива для великих по території країн, де при виборі місця для тривалого відпочинку і туризму доводиться мати справу з різними класами погод і великим контрастом мінливості погодно-кліматичних умов.

Психолого-естетична оцінказводиться до визначення емоційної реакції людини на той чи інший природний комплекс. Естетичне початок в психіці людини, або потреба в красі - одне з найсильніших проявів його духовного світу. Краса облагороджує і виховує. Не випадково території, що володіють великою естетичною цінністю, при рівності інших властивостей користуються підвищеним попитом у туристів. У зв'язку з цим при оцінюванні природного потенціалу для відпочинку та туризму важливо дати психолого-естетичну оцінку природного комплексу. Вона відрізняється надзвичайною складністю, її методика слабо розроблена. Інші методи психолого-естетичної оцінки природних комплексів, що розробляються останнім часом, ґрунтуються на міру екзотичності та унікальності. Екзотичність визначається як ступінь контрастності місця відпочинку по відношенню до місця постійного проживання, а унікальність - як ступінь зустрічальності або неповторності об'єктів і явищ.

технологічна оцінкавідображає взаємодію людини і природного середовища за допомогою «технології» туристської діяльності і техніки. У ній виділяється два аспекти: з одного боку, виявляється придатність ресурсів для організації різних видів туризму або цілої системи туристських занять, з іншого - можливості інженерно-будівельного освоєння території. В даному випадку в якості суб'єкта оцінки виступає індустрія туризму. З точки зору туристичної галузі природний ресурс повинен володіти високими якостями (комфортністю, цілющими властивостями і т. П.), Необхідними і достатніми для організації відпочинку і туризму якогось масового контингенту населення, а також запасами і площами, тривалим з економічної точки зору періодом експлуатації.

лекція №1 «-- попередня | наступна --» Функціональна типологія територіальних рекреаційних систем
загрузка...
© om.net.ua