загрузка...
загрузка...
На головну

Цивільний захист та захист населення України від впливу іонізуючих випромінювань

Відповідно до Законом «Про цивільну оборону України»від 3 лютого 1993 р. кожен громадянин має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих і на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкованості.

Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка передбачає захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Завданнями цивільної оборони України є:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж і стихійних лих;

оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час, постійне інформування його про наявну обстановку;

захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих і застосування засобів ураження;

організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійних лих і у воєнний час;

організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах
 лиха і осередках ураження;

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» від 14 січня 1998р. спрямований на забезпечення захисту життя, здоров'я і майна людей від негативного впливу іонізуючих
 випромінювань, спричиненого практичною діяльністю, а також у випадках радіаційних аварій, шляхом виконання запобіжних та рятувальних
 заходів і відшкодування шкоди.

У статті 3 Закону проголошені права людини на забезпечення захисту від впливу іонізуючого випромінювання здійснюватиме: «Кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, має право на захист від впливу іонізуючих випромінювань. Це право забезпечується здійсненням комплексу заходів щодо запобігання впливу іонізуючих випромінювань на організм людини, встановленням дозових меж опромінення, компенсацією за перевищення встановлених дозових меж опромінення та відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання здійснюватиме ».

Регіональна програма захисту населеннявід впливу іонізуючих випромінювань (стаття 12) розробляється відповідно до зі щорічною оцінкою стану захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань на відповідній території і повинна включати такі заходи:

пошук і виявлення джерел і шляхів, що спричиняють негативного впливу іонізуючих випромінювань на організм людини;

знешкодження джерел і шляхів, які є причиною впливу іонізуючих випромінювань на людину, і захист від цього впливу людини;

впровадження пунктів радіаційного контролю продуктів харчування
 на ринках і в інших місцях їх масової реалізації;

надання населенню безоплатних консультацій з питань захисту від впливу іонізуючих випромінювань, радіаційного контролю, дезактивації предметів побуту та захоронення побутових радіоактивних відходів;

У цьому Законі також розглядається забезпечення захисту людини від
 впливу радіонуклідів, які містяться в продуктах харчування, продовольчій сировині та питній воді.

Пожежна безпека та безпека дорожнього руху «-- попередня | наступна --» Законодавство України про захист навколишнього середовища
загрузка...
© om.net.ua