загрузка...
загрузка...
На головну

Визначення рівня надзвичайних ситуацій, регламент подання інформації про їх загрозу або виникнення

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.

Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь-якого класу або рівня - це реальна загроза для життя і здоров'я людей, загроза порушення нормальних умов їх життя і діяльності або значних матеріальних втрат.

Завданням безпеки життєдіяльності як галузі науково-практичної діяльності є: захист здоров'я і життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також розробка і реалізація відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини. Виконання цього завдання особливо гостро стоїть під час загрози виникнення та при виникненні надзвичайних ситуацій.

Кількісну характеристику всіх надзвичайних ситуацій можна отримати завдяки використанню концепції прийнятного ризику, Закладену в класифікаційних картках надзвичайних ситуацій, які зібрано в Класифікаторі надзвичайних ситуацій в Україні (Принцип співвідношення ризику абсолютно різних небезпек). Для спрощення машинної обробки інформації класифікатор визначає оригінальний код кожної надзвичайної ситуації, яка складається з 5 цифр, які
 вказують на клас, групу і вид надзвичайної ситуації, та однієї літери, яка вказує рівень надзвичайної ситуації (О - об'єктовий, М - місцевий, Р - регіональний, Д - державний).

До надзвичайних ситуацій техногенного характеру(Код 10 000) відносяться групи(В дужках вказано код групи):

транспортні аварії (катастрофи - 10 100);

пожежі, вибухи (10 200);

аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) на об'єктах економіки (10 300);

наявність в навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично - допустимих концентрацій (10 400);

аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин (10 500);

раптове руйнування споруд (10 600);

аварії на електроенергетичних системах (10 700);

аварії на системах життєзабезпечення (10 800);

аварії систем зв'язку та телекомунікацій (10 900),;

аварії на очисних спорудах (11 000);

гідродинамічні аварії (11 100).

Надзвичайні ситуації природного характеру(Код 20 000) включають групи:

геологічні (20 100);

метеорологічні (20 200);

гідрологічні морські та гідрологічні прісноводні (20 300 і 20 400);

пожежі в природних екосистемах (20 500);

інфекційна захворюваність людей (20 600);

отруєння людей (20 700);

інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин (20 800);

масова загибель диких тварин (20 900),;

ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками (20 950).
До надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру(Код 30 000) відносяться:

збройні напади, захоплення і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій щодо органів державної влади, дипломатичних та консульських установ, правоохоронних органів, телерадіоцентрів і вузлів зв'язку, військових гарнізонів, державних установ, атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики (30 100) ;

замах на керівників держави та народних депутатів України (30 200);

напад або замах на членів екіпажу повітряного або швидкісного морського (річкового) судна, викрадення або спроба викрадення, знищення або спроба знищення таких суден, захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів (30 300);

установка вибухового пристрою в громадському місці, установі, організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті (30 400);

зникнення або викрадення з об'єктів зберігання, використання, переробки або під час транспортування вогнепальної зброї, боєприпасів, артилерійського озброєння, вибухових матеріалів, радіоактивних речовин, СДОР, наркотичних речовин, препаратів і сировини (30 500);

виявлення застарілих боєприпасів (30 600);

аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового
 призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних снарядів (30 700).

Зазначений класифікатор не містить ні конкретних, ані спеціальних ознак небезпечних ситуацій воєнного характеру і не дає їхнього поділу на групи. Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру визначаються законодавством України, окремими нормативними і відповідними оперативними і мобілізаційними планами і не вивчаються в межах навчальної програми дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Кожна кваліфікаційна картка надзвичайної ситуації містить інформацію про вид, групу та клас надзвичайної ситуації, ознаки виду надзвичайної ситуації та рівень цих ознак, коли ситуація вважається надзвичайною, коли вимагається термінове оповіщення про неї та коли вона вимагає
 державного реагування. Ознаки виду надзвичайної ситуації характеризують загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та діляться на конкретні (фізичні, хімічні, технічні, статистичні та інші) і спеціальні.

У процесі визначення рівня надзвичайної ситуації (НС) послідовно розглядаються три групи факторів: територіальне поширення; розмір заподіяної (очікуваного) економічних збитків та людських втрат; класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій.

Встановлення факту віднесення аварійної події до рангу НС, визначення виду та рівня НС проводиться у такій послідовності.При настанні аварійної події оперативний черговий персонал об'єкта сповіщає про нього постійний орган управління місцевого рівня ЕГСПР, а також відповідний, за підпорядкуванням, галузевої орган управління місцевого, регіонального або загальнодержавного рівня. Постійні органи повсякденного управління місцевого рівня ЕГСПР і вищевказані галузеві органи здійснюють першу оцінку аварійної події на її відповідність вимогам віднесення до рангу НС. З цією метою виконується цільовий пошук необхідної класифікаційної картки, а вже в ній схожого конкретного ознаки. У разі збігу або значної схожості аварійної події хоч би з одним з наведених у картці конкретних ознакою ведеться зіставлення числових критеріїв цієї ознаки з реальною кордоном, який досягнутий аварійним подією. При перевищенні хоча б одного з критеріїв, аварійна подія заноситься до журналу НС і про це негайно сповіщаються орган повсякденного
 управління регіонального рівня ЕГСПР і регіональна структура галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, де також вона реєструється в журналі НС під визначеним цифровим кодом з додаванням в кінці літери «М» (місцева).

Навіть якщо параметри аварійної події досягли рівня встановленого в класифікаційній картці першого критерію і це відносить НС лише до місцевого рівня, контроль її розвитку повинні забезпечити, одночасно готуючи додаткові сили та засоби реагування до направлення в місце події, регіональні органи управління ЕГСПР. Це поширюється і на випадки, коли аварійна подія
 відбулося за межами конкретного об'єкта і тому з самого початку є місцевим.

При подальшому погіршенні ситуації і досягненні критеріїв, які визначені в колонці термінового сповіщення, НС переходить до регіонального рівня управління, який повинен взяти на себе відповідальність за своєчасне, повне і адекватне реагування на НС і терміново сповістити про НС органи повсякденного управління державного рівня ЕГСПР (оперативно -дежурние служби МНС України, галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади). У цей період НС вноситься до журналу НС державного рівня під визначеним цифровим кодом з додаванням в кінці літери «Р» (Регіональна).Одночасно змінюється літера в коді у всіх журналах інших рівнів управління.
 З цього моменту контроль її розвитку повинні забезпечити, одночасно
 готуючи додаткові сили та засоби реагування до направлення в місце події, органи управління державного рівня ЕГСПР. Відповідальність за своєчасне, повне і об'єктивне інформування координаційних органів управління державного рівня ЕГСПР покладена Кабінетом Міністрів України на галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, якими розроблені та узгоджені відповідні класифікаційні картки.

У разі подальшого погіршення ситуації і досягнення критеріїв, які визначені в останньому стовпчику картки, НС переходить до державного рівня управління, органи якого з цього моменту беруть на себе відповідальність за своєчасне, повне і адекватне реагування на НС. У журналах реєстрації всіх рівнів знову і вже остаточно змінюється літера в певному цифровому коді з «Р»на «Д» (державна).

У разі якщо прояви аварії (катастрофи) можуть бути віднесені до різних областей або конкретних видів НС, остаточне рішення щодо її класифікації приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на тому рівні, до якого належить ситуація.

Відповідно до Закону «Про цивільну оборону України» «громадяни України мають право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха та можуть вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації. Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, з метою захисту населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру ».

Головною функцією органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання у разі виникнення НС є захист населення та організація його життєзабезпечення.

Заходи щодо захисту населення плануються і проводяться по всьому
 районам, населеним пунктам, охоплюють все населення. Разом з тим характер і зміст захисних засобів встановлюється залежно від ступеня загрози, місцевих умов, з урахуванням важливості виробництва для безпеки населення, інших економічних та соціальних чинників. З цією метою міста розподіляються за групами важливості, а об'єкти - за категоріями стосовно засобів захисту населення у разі надзвичайної ситуації. Цей розподіл здійснює Кабінет Міністрів України.

Для міст встановлені наступні групи:особливої важливості; першої групи; другої групи; третьої групи.

Для підприємств та організацій встановлені наступні категорії:особливої важливості; першої категорії; другої категорії.

Основні заходи щодо захисту населення плануються і здійснюються завчасно і мають випереджувальний характер. Це стосується, перш за все, підготовки, підтримки в постійній готовності індивідуальних та колективних засобів захисту, їх накопичення, а також підготовки до проведення евакуації населення із зон підвищеного ризику.

Визначення рівня надзвичайних ситуацій, регламент подання інформації про їх загрозу або виникнення. «-- попередня | 
загрузка...
© om.net.ua