загрузка...
загрузка...
На головну

дослідження асортименту

Оцінка конкурентоспроможності товару.

Оцінка конкурентоспроможності є вихідним моментом при прийнятті управлінських рішень в умовах ринкової економіки, тому її необхідно проводити систематично. Оцінка конкурентоспроможності товару вимагає:

1) Комплексного вивчення вимоги ринку, перш за все, на основі аналізу динаміки якості реалізованих на ньому виробів.

2) Вироблення основних напрямків створення і виготовлення продукції, що користується попитом на ринку.

3) Оцінці перспектив продажу конкретних виробів і формування структури експорту.

4) Встановлення цін на продукцію, призначену для продажу.

5) Підготовки реклами та ін.

Оцінка рівня конкурентоспроможності товарів грунтується на показниках конкурентоспроможності товарів. Зазвичай останні об'єднують в 3 групи:

1) Якісна.

2) Економічні.

3) Маркетингові.

Маркетингові показники:

1) Рівень сервісного обслуговування.

2) ....

Всі методи за оцінкою ... в залежності від області їх застосування можна поділити на методи оцінки фактичної конкурентоспроможності та методи оцінки потенційної конкурентоспроможності.

Фактичні:

1) Матричні.
 Засновані на теорії ефективної конкуренції, згідно з якою рівень конкуренції в даній галузі повинен вважатися достатнім для підтримки високої ефективності господарської діяльності. Для оцінки конкурентоспроможності найбільш часто використовуються BKG, матриця привабливості галузі - положення на ринку, матриця спрямованої політики, матриця Асофа і ін. Результатом застосування будь-якої з матриць є об'єднання товарів в окремі групи за основними показниками конкурентоспроможності.

2) Рейтинговий.
 Полягає у встановленні за допомогою експертних методів найбільш сущесвтенних параметрів розглянутих виробів і ранжирування їх в порядку значимості. Після цього оцінюються споживчі властивості товарів за різними шкалами і в підсумку отримують середньозважену оцінку по якій роблять висновки про конкурентоспроможність товару.

3) Потенційний. ...., Які несе споживач в процесі придбання та споживання.

Товарний асортимент дуже впливає на результати господарської діяльності підприємства і багато в чому визначає успіх маркетингових зусиль.

Система формування асортименту включає в себе такі основні моменти:

1) Визначення поточних і перспективних потреб потенційних покупців.

2) Оцінку рівня конкурентоспроможності виробленої або реалізованої продукції.

3) Вивчення життєвого циклу товарів і прийняття своєчасних заходів по впровадженню нових, більш досконалих видів продукції та вилучення морально застарілих та економічно неефективних товарів.

4) Оцінку економічної ефективності і ступінь ризику змін в асортименті продукції.

Досягненню останньої мети служить аналіз товарного асортименту, який займає найважливіше місце в управлінні товарним асортиментом підприємства.

Оцінка рівня якості товарів. «-- попередня | наступна --» Сегментація ринку, ознаки сегментації.
загрузка...
© om.net.ua