загрузка...
загрузка...
На головну

Оцінка рівня якості товарів

Спад.

Зрілість.

Зріст.

Впровадження.

Вивчення життєвого циклу товарів

Основні напрямки дослідження товарів

Основними напрямками дослідження товарів є:

1) Вивчення та аналіз життєвого циклу товару (ЗЦТ)

2) Оцінка рівня якості

3) Оцінка конкурентоспроможності

4) Дослідження та аналіз асортименту товарів.

Причому рівень її реалізації залежить, як правило, від часу його появи та перебування на ринку. При цьому на зміну даного товару рано чи пізно прийде інший, більш досконалий товар, що задовольняє ту ж потребу. Таким чином постійні тільки потреби, а задовольняють їх предмети змінюються

Дана стадія характеризується невеликим об'ємом продажів. Виробничі потужності підприємства повністю не завантажені, т. Е. Випускаються малі партії товарів. Собівартість продукції при цьому висока, ціни підтримуються на високому рівні, внаслідок чого прибуток мала або повністю відсутні. На даній стадії підприємство пропонує одну базову модель. Покупці ведуть себе інертно, т. Е. Більшості товар ніхто не знає. Основну масу покупців становлять «Новатори». Конкуренція на ринку відсутня або дуже незначна.

На цій стадії починається помітне збільшення обсягів продажів. Виробничі потужності повністю завантажуються, внаслідок чого знижується собівартість продукції. Ціни знаходяться на більш низькому рівні, ніж на стадії впровадження. Підприємство починає випускати кілька різновидів товару. Контингент покупців розширюється, конкуренція посилюється.

Різко стабілізується зростання продажів, починає спостерігається деякий надлишок виробничих потужностей, собівартість продукції при цьому низька, але з'являються тенденції до її зростання. Ціни знижуються для підтримки обсягу продажів. Прибутки досить високі, але починають повільно знижуватися. Підприємство пропонує ринку найбільше число різновидів товарів. Покупців стає все більше, відбуваються повторні покупки, формується і закріплюється прихильність до торгової марки.

Ринок характеризується найбільш гострою ступенем конкуренції, в конкурентній боротьбі використовуються цінові та нецінові методи.

Обсяг продажів різко падає. Починається скорочення виробництва через явного надлишку потужностей. Ціни на товари максимально низькі. Прибуток мала або зовсім відсутня. Підприємство випускає обмежену номенклатуру найбільш ходових товарів, число конкурентів різко падає. Товари набувають тільки консерватори.

Слід зазначити, що для різних споживчих товарів тривалість життя буде неоднакова, а отже буде дещо змінюватися і форма кривої.

Крім класичної на практиці можуть зустрічатися і інші форми кривої життєвого циклу товару, на яких спостерігається відсутність тих чи інших класичних стадій і їх різна тривалість.

Значення концепції життєвого циклу товарів полягає в тому, що вона дозволяє аналізувати товарний асортимент і збалансувати поєднання нових розвиваються і зрілих товарів. Вивчення життєвого циклу товару дає можливість передбачити зміни в смаках споживачів і в поведінці конкурентів. Крім того, аналіз кривої дозволяє підприємству подовжити або скоротити життєвий цикл товару, змінюючи маркетингову стратегію.

І нарешті, вивчення життєвого циклу товару дозволяє вловити кордон при переході від однієї стадії до іншої, що дає можливість своєчасної зміни маркетингової програми задля досягнення найкращих результатів у комерційній діяльності.

Оцінка рівня якості товарів - це сукупність операцій, які проводять для зіставлення показників якості досліджуваного товару з базовими показниками. На практиці оцінка рівня якості може проводиться диференціальним, комплексним і змішаним методами. При оцінці рівня якості диференціальним методом відносний показник якості розраховується:

Pi- Це значення i-того показника якості оцінюваного показника. Pбаз - Значення одиничного показника. У разі, коли залежність qi має нелінійний характер, застосовують формулу

При оцінці комплексним методом порівнюють комплексні показники якості оцінюваного товару і базового зразка. Комплексний метод проводять в 5 етапів:

1) Визначення номенклатури показників якості та побудова їх ієрархічної структури. Для побудови ієрархічної структури визначають перелік показників на окремих рівнях розгляду якості, починаючи з комплексних показників і закінчуючи їх розшифровкою через поодинокі показники.

2) Визначення коефіцієнтів вагомості показників якості. Зазвичай їх визначають експертним методом або шляхом опитування потенційних споживачів. В ході опитувань до споживачів звертаються з проханням вказати найбільш важливі показники якості, які спричиняють покупку тієї або іншої групи товарів.

3) Визначення значень показника якості та розрахунок відносних показників якості. Визначення чисельних значень одиничних показників базового і зразка може здійснюватись за допомогою вимірювального, реєстраційного, розрахункового, органолептичного, соціологічного та експертного методів. При цьому показники визначені різними методами матимуть різну розмірність. Тому для розрахунку комплекстно показника якості їх необхідно привести в відносні зіставляються показники за допомогою формул (1) і (2).

4) Розрахунок комплексного показника качетсва.
 Може бути виражений:

a. Головним показником, що відображає основне значення продукції.

b. інтегральним

c. Середньозваженими.

Через труднощі розрахунку а й b зазвичай розраховується за формулою. Недоліком даної методики є те, що навіть якщо деякі показники малі, комплексний показник може мати високе значення.

5) Оцінка рівня якості. Якщо k> 1, то оцінюваний товар має більш високий рівень якості, ніж базовий товар.

Змішаний метод передбачає комбінацію диференціального і комплексного.

Тема Маркетингові дослідження товарів. «-- попередня | наступна --» дослідження асортименту
загрузка...
© om.net.ua