загрузка...
загрузка...
На головну

Частка ринку

Ємність ринку.

Аналіз пропозиції.

Основні напрямки дослідження товарних ринків.

Маркетингові дослідження товарних ринків

1) Основні напрямки дослідження товарних ринків.

2) Аналіз пропозиції.

3) Вивчення, аналіз попиту на товари.

4) Прогнозування попиту.

Основними напрямками ринкових досліджень є визначення співвідношення попиту та пропозиції на товар або послугу. Реалізація цих заходів на практиці здійснюється шляхом проведення оцінки ринкової кон'юнктури.

Кон'юнктура ринку - це економічна ситуація на конкретному товарному ринку в певний момент часу, що склалася в результаті взаємодії факторів і умов, що визначають співвідношення попиту і пропозиції на товари даного виду, а також рівень і динаміку цін на них.

Оцінка кон'юнктури ринку грунтується на аналізі ряду показників, що характеризують виробництво і поставку товарів даної групи, обсяг і структуру роздрібного продажу, а також обсяг і структуру товарних запасів на складах підприємств-виробників, оптових і роздрібних організація.

Ці показники включають:

1) Виробництво товарів в асортименті.

2) Оновлення товарного асортименту.

3) Забезпеченість матеріалами, обладнанням, виробничими мошность.

4) Запаси товару в асортименті як в торгівлі, так і на виробництві.

5) забракування товарів і рекламації.

6) Продаж товарів в асортименті в оптовій, роздрібній та фірмової торгівлі.

7) Зміна частки ринку, займаної підприємством.

8) Зміна частки ринку конкурентів.

9) Виконання заявок на поставку товару.

10) Зміна в попиті споживачів

11) Величина незадоволеного попиту в розгорнутому асортименті.

12) Динаміка цін.

13) Продаж товарів за зниженими цінами

14) І т. Д.

Для аналізу пропозиції даного товару на ринку зазвичай використовують такі покателі, як:

1) Ємність ринку

2) Частка ринку

3) Обсяг виробництва

4) Обсяги продажів

5) Обсяги товарних запасів.

Це обсяг реалізованого на ринку даного товару протягом певного проміжку часу. Даний показник визначається у вартісному або натуральному вираженні за такою формулою:.

P - це обсяг виробництва товару всередині країни, P0 - Залишок товарних запасів на складах, E - експорт, J - імпорт, D (M) - зниження (збільшення) товарних запасів всередині країни.

Частка ринку - це відношення фактичного обсягу виробництва (реалізації) даного товару конкретної фірми до ємності ринку. Даний показник також може визначаться в натуральному або вартісному вираженні, але найчастіше у відсотках.

Крім вищерозглянутих показників, для оцінки поточного стану ринку може використовуватися аналіз співвідношення основних показників ринкової кон'юнктури, а саме:

1) Обсяги виробництва

2) Обсяги товарних запасів.

3) Обсяги продажів

Зіставлення цих показників характеризує співвідношення попиту і пропозиції на даний товар.

Характеристика попиту по показником обсягів виробництва, продажу і товарних запасів

 показники обсягів  характеристика попиту
 виробництва  продажі  запаси
 Зріст  Без змін  спад  Зріст  Без змін  спад  Зріст  Без змін  спад
+ + +   + + +      обмежений
+ +   + +   + +    стабільний
+     +       +    підвищений
  + +   + +   + +  товар дефіцитний

Крім цього, показники, що характеризують пропозицію даного товару вже самі по собі несуть інформацію про попиті на нього.

індивідуальні характеристики «-- попередня | наступна --» Вивчення, аналіз попиту на товари.
загрузка...
© om.net.ua