загрузка...
загрузка...
На головну

економічне середовище

Політика. Правове середовище.

Зовнішнє середовище маркетингу.

Загальна характерісіка середовища маркетингу.

середовище маркетингу - Це сукупність всіх факторів, які можуть впливати на стан ринку, на якому функціонуємо підприємство, а також на діяльність самого підприємства.

З визначення випливає, що фактори середовища маркетингу можуть мати глобальний і неглобальні характер.

Глобальні фактори впливають на стан ринку, а саме зовнішнє середовище маркетингу, і є незалежними від підприємства. (Демографічні, природні, економічні, науково-технічні, політичні та фактори культурного оточення).

Неглобальні впливають безпосередньо на діяльність даного підприємства можна поділити на наступні 2 групи:

1) Фактори, обумовлені діяльністю постачальників, конкурентів, посередників, клієнтів, а також контактних аудиторій. На дію цих факторів предриятие може в деякій мірі впливати, але не може повністю їх контролювати.

2) Фактори, які знаходяться під безпосереднім контролем з боку даного підприємства і обумовлені діяльністю його структурних підрозділів: керівництва, фінансової служби, бухгалтерії, служби НДДКР, служби мат.-технічного постачання, а також діяльність відділу маркетингу.

Всі фактори середовища маркетингу в залежності від ступеня контролю за ними можна поділити на:

1) Контрольовані.
Включають в себе фактори, обумовлені безпосередньою діяльністю структурних підрозділів даного підприємства. Таким чином, вплив факторів середовища маркетингу можна розглядати на 3-х рівнях.

2) Неконтрольовані.
Включають в себе всі фактори зовнішнього середовища маркетингу, а також фактори внутрішнього середовища, обумовлені діяльністю постачальників, конкурентів, посередників, клієнтів і контактних аудиторій.

Обумовлена діяльністю виконавчої, законодавчої та судової влади. На сьогоднішній день у нас в РБ діє ряд законодавчих актів, що регулюють хозяйтственную діяльність (Закон про захист прав споживачів), цивільний кодекс і ряд інших. Крім того, в РБ функціонують громадські організації та державні органи управління, які розробляють нормативні акти і здійснюють контроль за їх дотриманням (Міністерства, товариство захисту споживачів, Держстандарт).

В цілому можна сказати, що РБ характеризується високим ступенем державного регулювання.

У зв'язку зі світовою фінансовою кризою економіка РБ переживає далеко не найкращий час. Це відбивається на купівельній спроможності населення. У середньому ціни на споживчі товари знизився.

Спостерігається зростання чисельності з рівнем доходу нижче прожиткового мінімуму. Має місце Тенденіт стійкого дефіциту

Спостерігається зростання промислової продукції при одночасному скороченні обсяг виробництва.

Намітилася скорочення числа безробітних, зареєстрованих службами зайнятості.

Середовище маркетингу. «-- попередня | наступна --» неконтрольовані фактори
загрузка...
© om.net.ua