загрузка...
загрузка...
На головну

Цілі і завдання маркетингу

Визначення та місце маркетингу в ринковій економіці. Еволюція маркетингу.

Сучасна концепція маркетингу

1) Визначення та місце маркетингу в ринковій економіці. Еволюція маркетингу.

2) Цілі і завдання маркетингу.

3) Основні функції і принципи маркетингу.

У широкому сенсі слова під маркетингом розуміють філософію підприємницької діяльності в умовах ринку, що проголошує орієнтацію виробництва і торгівлі на задоволення потреб конкретних споживачів.

Маркетинг є найбільш усталеним поняттям так як на рубежі XIX і XX століть, коли відбувалося зародження маркетингової філософії, cам термін маркетинг у вузькому сенсі трактувався як продаж фізичних предметів. Спочатку під маркетингом розумілася діяльність спрямована на реалізацію вже виробленого товару.

Економічна криза, що вибухнула на початку 30-х років минулого століття, показав неприйнятність попереднього підходу, в результаті чого маркетинг став складовою частиною управлінської діяльності підприємств і припускав розробку і просування товарів споживача, а також створення сприятливих умов для придбання товарів.

На даному етапі основною функцією було розподіл. У 60-ті роки, коли гостро постало питання перевиробництва товарів, сформувалося сучасна концепція маркетингу, заснована на знанні ринку, і орієнтована на задоволення потреб і потреб покупців з урахуванням їх оцінки і прогнозом їх зміни в майбутнє.

Маркетинг - це вид діяльності, здійснюваний на ринку з метою досягнення наиболе ефективного обміну для задоволення конкретних потреб і потреб існуючих і потенційних споживачів у товарах і послугах.

Зазвичай виділяють 5 основних концепцій підприємницької діяльності

1) Концепція вдосконалення виробництва.
Передбачає задоволення потреб населення шляхом масового випуску товарів або надання послуг відповідають запитам населення з прийнятною ціною нарощуванню обсяг виготовлення шляхом вдосконалення виробництва і оптимізації систем розподілу. Китай весь ...

2) Концепція маркетингу.
Передбачає повне виявлення потреб і потреб населення з метою їх найкращого задоволення шляхом розробки і виготовлення необхідного товару або надання послуги та доведення його (її) до споживача в потрібний час, місце і за прийнятною ціною.

3) Концепція соціально-етичного маркетингу.
Передбачає виявлення і задоволення потреб і потреб існуючих і потенційних споживачів, враховуючи при цьому свої інтереси, інтереси покупців і суспільства в цілому, причому більш ефективно, ніж конкуренти.

4) Концепція вдосконалення товару.
Передбачає найбільш повне і ефективне задоволення потреб і потреб населення за рахунок пропозиції товарів або надання послуг з більш високим рівнем якості.

5) Концепція інтенсифікації комерційних зусиль.
Передбачає забезпечення бажаного рівня реалізації товарів або надання послуг за рахунок зусиль в сфері стимулювання збуту.

Таким чином, реалізуючи одну з вищерозглянутих концепцій, підприємство може переслідувати наступні 4 альтернативні цілі маркетингу:

1) Максимізація споживання.

2) Максимізація ступеня задоволення споживача.

3) Максимізація вибору споживача.

4) Максимізація якості життя.

Найбільш оптимальною метою маркетингу є максимізація якості життя, яка може бути досягнута шляхом реалізації концепції соціально-етичного маркетингу.

Для ефективного здійснення маркетингової діяльності можна сформулювати єдиний алгоритм вирішення завдань, які доцільно згрупувати в такі 4 блоки:

1) Проведення маркетингових досліджень.

2) Маркетинговий аналіз ринкової ситуації.

3) Розробка комплексу маркетингу.

4) Планування, організація, управління і контроль.

   наступна --» Потреби в товарах
загрузка...
© om.net.ua