загрузка...
загрузка...
На головну

Діаграми фазового стану подвійних сплавів

Діаграми фазового стану

Граф навчальної інформації

Структурно-логічний аналіз навчального матеріалу

 Найменування елемента  нове поняття  опорна поняття  рівень засвоєння
 Діаграми фазового стану      II
 Діаграми фазового стану подвійних сплавів      II
 Мета роботи      II
 Основні положення      II
 Діаграма стану сплавів      II
 криві ликвидуса      II
 криві солідусу      II
 Процес попередньої кристалізації сплаву Х      II
 евтектичну перетворення      II
 Вивчення діаграми стану залізовуглецевих сплавів      II
 Мета роботи      II
 наочні посібники      II
 Основні положення      II
 Компоненти в залізовуглецевих сплавах      II
 Залізо      II
 вуглець      II
 Фази в залізовуглецевих сплавах      II
 рідкий розчин      
 аустеніт      
 ферит      
 цементит      
 Перетворення в залізовуглецевих сплавах      
 первинна кристалізація      
 вторинна кристалізація      
 Лінії діаграми стану Fе - Fе3C      
 Області діаграми стану Fe - Fe3C      

Таблиця __ - Специфікація навчальних елементів теми


 _________________________________________________________________


 __________________________________________________________________


 __________________________________________________________________


 __________________________________________________________________


__________________________________________________________________

Мета роботи

Навчитися аналізувати фазові перетворення при охолодженні сплавів подвійних систем: твердих розчинів, евтектичного типу; зображати схеми мікроструктур сплавів.

Основні положення

Мікроструктура сплаву формується в процесах кристалізації розплаву, фазових перетворень і структурних змін в твердому стані, що відбуваються при литті, обробці тиском і термічній обробці.

Діаграма стану дає відомості про характер фазових перетворень і їх послідовності при нагріванні і охолодженні сплаву. Діаграма стану описує фазовий стан в рівноважних умовах, а реальна структура сплаву складається в часі і в нерівноважних умовах (при прискореному охолодженні, при великих ступенях пластичної деформації і т. Д.).

Система з необмеженою розчинністю компонентів в рідкому і твердому станах

 
 Малюнок 1 - Діаграма стану сплавів, компоненти яких повністю розчиняються в рідкому і твердому стані і крива охолодження сплаву Х.


Лінія ліквідусу - це верхня крива на діаграмі.

Вище цієї лінії все сплави системи А-В однофазні та знаходяться в рідкому стані (Ж). Лінія солідусу - це нижня крива діаграми.

При температурах нижче цієї лінії все сплави однофазні та складаються з кристалів ?-розчину. В інтервалі температур між кривими ліквідусу і солідусу, званому інтервалом кристалізації, або інтервалом плавлення, все сплави складаються з двох фаз: рідини і кристалів ?-розчину.

Криві ликвидуса і солідусу - це геометричне місце точок, що відповідають температурам початку і кінця кристалізації різних сплавів системи А-В. Крім того, ці криві відображають склади рівноважних фаз (Ж і ?) в різних сплавах і інтервалі їх кристалізації, т. е. зображують склади насичених один щодо іншого рідких і твердих розчинів.

Процес кристалізації сплаву Х.

При температурі вище t1 (температура початку кристалізації) цей сплав є ненасичений рідкий розчин. Як тільки температура сплаву знизиться з температури t1, рідкий розчин стане насиченим щодо ?-кристалів і зниження температури нижче t1 призведе до виділення з рідини складу точки 1 первинних кристалів ?-розчину складу точки 1', Розташованої на кривій солідусу. Склади рідини і випали з неї ?-кристалів змінюються при зниженні температури від t1 до t2 відповідно до кривими ліквідусу і солідусу: рідина - від точки 1 до точки 2', ? - кристал -від точки 1'до 2. В інтервалі кристалізації в обсягах співіснують фаз повинна протікати вирівнює дифузія.

Процес попередньої кристалізації сплаву Х можна записати як:

Максимальний грошовий відтік (Cash Outflow) «-- попередня | наступна --» Формула
загрузка...
© om.net.ua