загрузка...
загрузка...
На головну

Права організації фірмового кабельного мовлення

Право на фонограму

Виробнику фонограм належать такі права:

1. Виключне право на фонограму;

2. Право на вказівку імені або іменування виробника фонограми на примірниках фонограми або упаковці (назване право діє протягом усього життя громадянина або до припинення юридичної особи, що є виробником фонограми);

3. Право на захист фонограми при її використанні від спотворенні;

4. Право на оприлюднення фонограми (право на здійснення дії, що вперше робить фонограму доступною для загального відома шляхом її опублікування, публічного показу, публічного виконання, повідомлення в ефір або по кабелю, або іншим способом); Виробник фонограми зобов'язаний здійснювати дотримання своїх прав відповідно до права автора і прав виконавця. Права діють незалежно від наявності дії авторських прав і прав дії.

Організації фірми кабельного мовлення належить виключне право (право розпоряджатися використовувати правомірно здійснене повідомлення в ефір або по кабелю будь-яким не суперечили закону способом).

Організації фірми зобов'язані здійснювати свої права з дотриманням прав виконавців, виробників фонограм.

Права виробника бази даних

Виробнику бази даних, для створення якої, включаючи обробку або подання відповідних матеріалів, потрібно суттєві фінансові, матеріальні, організаційні або інші витрати і яке містить не менше 10 000 самостійних інформаційних елементів, що становлять її зміст, належить виключне право.

Виключне право виробника бази даних дозволяє її виробнику отримувати матеріали і здійснювати їх подальше використання в будь-якій формі і будь-яким способом, а також розпоряджатися зазначеним винятковим правом.

права публікатора

Публікатору належить виключне право на оприлюднене ним твір, яке дозволяє використовувати такий твір шляхом його відтворення, розповсюдження, публічного показу, повідомлення в ефір або по кабелю, доведення до загального відома. Публікатор може розпоряджатися названим винятковим правом.

Виключне право публікатора може бути припинена в судовому порядку, якщо правовласник порушує вимоги ГК щодо охорони авторства, імені автора або недоторканності твору.

При відчуженні оригіналу твору (рукописи, оригінали твори живопису, скульптури) його власником, що володіє винятковим правом публікатора на відчужуване твір, це виняткове право переходить до набувача оригіналу твору.

Публікатора належить також право на зазначення свого імені у якості публікатора на примірниках, оприлюдненого ним твори.

Розпорядження виключним правом на об'єкти авторських і суміжних прав

1. Договір про відчуження виключного права. Поняття договору.

За договором про відчуження одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виключне право на результати інтелектуальної діяльності в повному обсязі іншій стороні (правопреобретателю), а правопреобретатель зобов'язується оплатити правовласнику передбачене договором винагороду, якщо інше не встановлено договором.

Названий договір може бути як оплатним, так і безоплатним.

Так як відсутність в безкоштовне договорі умови про розмір винагороди, або порядку його визначення тягне неукладення договорів.

Істотними умовами договору є предмет і в безкоштовне договорі умови про розмір винагороди, або про порядок його визначення, або на вказівку про НЕ безкоштовне договорі.

Договір про відчуження виняткові права полягає в письмовій формі і підлягає державній реєстрації в федеральній службі оп інтелектуальної власності в разі, коли результат інтелектуальної діяльності належить державній реєстрації.

Недотримання письмової форми і реєстрації є підставою невиконання договору.

Виключне право переходить від правовласника до в момент укладення договору про відчуження виключного права. У разі, якщо договір належить державній реєстрації, то виключні права переходить до набувача в момент державної реєстрації.

Ліцензійний догів і його види

За ліцензійним договором одна сторона (власник виключного права -ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні ліцензіату права використання результату інтелектуальної діяльності в передбачених договором межах.

Може бути як оплатним, так і безоплатним, на що в договорі має бути відповідна вказівка, так як відсутність умови про розмір винагороди, або про порядок його визначення, тягне неукладення договорів.

Право на виконання «-- попередня | 
загрузка...
© om.net.ua