загрузка...
загрузка...
На головну

Специфічні особливості пам'яті сліпих і слабозорих

Проблема пам'яті в тифлопсихологии

ПАМ'ЯТЬ сліпих

Пам'ять як сукупність процесів запам'ятовування, збереження і забування, впізнавання і відтворення є необхідною умовою діяльності людини.

Роль пам'яті, і в особливості процесів запам'ятовування і збереження, при дефектах зору різної тяжкості особливо велика. Це пояснюється тим, що сліпі і слабозорі повинні запам'ятовувати багато з того, що не обов'язково запам'ятовувати особам з нормальним зором.

Багато Тіфлопсіхологіі (Верт, Крогиус, Штумпф), стверджували, що пам'ять сліпих розвинена краще, ніж зрячих. В їх роботах відбилося помилкова думка, згідно з яким розвиток пам'яті у сліпих відбувається швидше і досягає більш високого рівня, ніж це має місце в нормі.

Російським Тіфлопсіхологіі А. А. Крогіус, встановлено, що збільшення обсягу матеріалу, що запам'ятовується у сліпих в порівнянні зі зрячими склало 0,7% для чисел і слів, що позначають зорові образи, і 0,9% для слів, що позначають образи відчутні.

Сучасні дослідження показали, що при дефектах зору не спостерігається будь-якого "хитрощі" процесів пам'яті (В. І. Лонин і ін.). Ці дослідження свідчать про те, що сліпі і слабозорі зазнають труднощів в процесі запам'ятовування, збереження і відтворення, а також про те, що всі ці процеси протікають у них своєрідно. Разом з тим було встановлено, що розвиток їх пам'яті відбувається за загальними з нормою закономірностям.

Запам'ятовування є найважливішим процесом пам'яті, і від рівня його розвитку в прямій залежності перебуває успішність діяльності людини.

Дефекти зорового аналізатора, порушуючи співвідношення основних процесів - збудження і гальмування, концентрації, іррадіації і індукції негативно впливають на швидкість запам'ятовування.

Експерименти, під час яких досліджувалися особливості пам'яті сліпих і слабозорих, показали знижену продуктивність запам'ятовування матеріалів. Так, за даними В. А. Лонин, продуктивність запам'ятовування наочного матеріалу слабким зором школярами 4-го класу нижче, ніж у учнів 1-го класу загальноосвітньої школи.

Серед особливостей процесу запам'ятовування того чи іншого матеріалу сліпими і слабозорими школярами можна відзначити недостатню осмисленість матеріалу, що запам'ятовується. Недостатній розвиток логічної пам'яті обумовлено своєрідністю сприйняття я пов'язаними з ним особливостями мислення. Недостатній рівень розвитку логічної пам'яті, запам'ятовування матеріалу, що має смислові зв'язки, протікають у дітей з порушеними зоровими функціями успішніше, ніж матеріалу, не пов'язаного смисловими відносинами.

У сліпих і слабозорих школярів слабкіше, ніж у нормально бачать, проявляється дія "закону краю", згідно з яким краще запам'ятовуються початок і кінець матеріалу. Найбільш продуктивно сліпі і слабозорі запам'ятовують початок матеріалу, що пояснюється їх підвищеною стомлюваністю.

Характерним для сліпих і слабозорих є великий розмах індивідуальних коливань в обсязі пам'яті, швидкості запам'ятовування, співвідношенні механічного та осмисленого запам'ятовування.

Процес запам'ятовування у сліпих і слабозорих підпорядковується тим самим закономірностям, які мають місце в нормі. Це, зокрема, підтверджується збільшенням обсягу і швидкості запам'ятовування з віком, переважанням смислового запам'ятовування над механічним, найкращим запам'ятовуванням слів, які не мають смислових зв'язків, в молодшому шкільному віці.

Недостатній обсяг, знижена швидкість і інші недоліки запам'ятовування сліпих і слабозорих дітей мають вторинний характер, тобто обумовлені не самим дефектом зору, а викликаються їм відхиленнями в психічному розвитку. Рання корекція психічної діяльності сліпих і слабозорих є досить надійною профілактикою подібних відхилень.

Збереження і забування - процеси пам'яті, що відображають міцність і динамічність тимчасових нервових зв'язків, - залежать від якості засвоєння матеріалу, його значущості для індивіда, числа повторень, типологічних особливостей особистості.

У сліпих і слабозорих спостерігається велика варіативність індивідуальних показників. Так, наприклад, поряд з тривалим збереженням у них можна спостерігати швидке забування.

Велика кількість експериментальних даних, що характеризують процес збереження при дефектах зору, отримана при вивченні уявлень. Образи пам'яті сліпих до людей з вадами зору за відсутності підкріплень виявляють тенденцію до згасання.

Швидке забування засвоєного матеріалу пояснюється недостатньою кількістю або відсутністю повторень і недостатньою значимістю об'єктів і визначають їх понять, про які сліпі можуть отримати тільки вербальне знання (експерименти Ф. М. Шемякіна - показали, як сліпота і порушення кольорового зору негативно позначаються на оперуванні поняттями, які позначають кольори).

Збереження уявлень залежить від гостроти зору. Недоліки процесу збереження, що виникають як наслідок порушень в сфері чуттєвого відображення усунені при диференційованому, що враховує стан зорового аналізатора наочно-дієвому навчанні сліпих і слабозорих. .

Впізнавання і відтворення - Процеси пам'яті, в яких проявляється якість запам'ятовування і збереження матеріалу, - також мають у сліпих і слабозорих свої особливості.

Створювані у сліпих і слабозорих слабодіфференцірованние, фрагментарні образи, труднощі, які відчувають при виділенні істотних сторін і властивостей предметів і явищ навколишнього світу, виявляються при впізнаванні об'єктів. Впізнавання об'єктів при дефектах зору здійснюється уповільнено і менш повно, ніж у нормі, у слабозорих в порівнянні з частічнозрячімі вона зростає приблизно в 1,5 рази.

Характерним для сліпих і слабозорих є також неспецифічне впізнавання. Неспецифічність впізнавання, мається на увазі розпізнавання об'єктів як раніше сприймалися по другорядним, несуттєвим, неспецифічним ознаками, пояснюється труднощами, що випробовуються при виділенні істотних, специфічних ознак.

Впізнавання як здатність співвідносити, порівнювати об'єкти сприйняття і образи пам'яті розвивається як і в нормі, залежить від чуттєвого досвіду.

Дослідження показали, що в процесі спеціально організованого навчання незрячі, частічнозрячіе і слабозорі оволодівають навичками осязательного, осязательно-зорового і зорового впізнавання.

Уповільнене відтворення сліпими того чи іншого матеріалу пояснюється особливостями їх вищої нервової діяльності, а саме деяким посиленням гальмівних процесів.

Однією з умов успішного запам'ятовування, збереження і відтворення є якість і характер матеріалу.

Насправді тип і вид пам'яті залежить від домінуючого характеру діяльності і змісту матеріалу. Тому прилучення сліпих і слабозорих до різних видів діяльності і використання всіх збережених аналізаторів і залишкового зору є стимулом і об'єктивною умовою для розвитку різних видів і типів пам'яті.

приладове сприйняття «-- попередня | наступна --» ВООБРАЖЕНИЕ УТОС
загрузка...
© om.net.ua