загрузка...
загрузка...
На головну

Період окупності

Є одним з найбільш поширених показників оцінки ефективності інвестиційного проекту:

де:

i - Робоча дисконтна ставка, виражена десятковим дробом

k - Число інтервалів (років, місяців) в загальному розрахунковому періоді

t - Загальний розрахунковий період експлуатації проекту

Розглядаючи механізм формування показника періоду окупності, слід звернути увагу на ряд його особливостей, що знижують потенціал його використання в системі оцінки ефективності інвестиційних проектів:

1)Те, що він не враховує ті суми чистого грошового потоку, які формуються після періоду окупності інвестиційних витрат.

2)Те, що на його формування істотно впливає період часу між початком проектного циклу і початком фази експлуатації проекту.

3)Визначальна механізм його формування, явл. значний діапазон його коливання під впливом зміни прийнятої дисконтної ставки: чим вище рівень дисконтної ставки, тим більшою мірою зростає його значення і навпаки.

Індекс прибутковості (рентабельності інвестицій) «-- попередня | наступна --» УПРАВЛІННЯ оборотними активами
загрузка...
© om.net.ua