загрузка...
загрузка...
На головну

Кому належить ідея «непротивлення злу насильством»?

Які цінності ставили на перше місце представники слов'янофільства?

В якому році відбулося хрещення Русі?

варіант II

Які цінності ставили на перше місце представники західництва?

а) наука;

б) самобутність Росії;

в) демократія;

г) православна віра

6. слов'янофіли 40-х гг.XIX в ...

а) в самобутності Росії бачили запорука її вселюдського покликання;

б) вважали, що Росія - «країна забута Провидінням», а її історія - урок іншим народам «як не треба жити»;

в) стверджували необхідність проходження Росією тих же етапів розвитку, що пройшла Західна Європа;

г) представляли майбутнє Росії як центру особливого світу Євразії

7. Зіставте представників слов'янофільства і західництва:

1) західництво; а) А. И. Герцен;

2) слов'янофільство б) А. С. Хомяков;

в) В. Г. Бєлінський;

г) К. С. Аксаков

8. Перший теоретик освоєння людиною космічного простору, представник російського космізму:

а) К. Е Ціолковський;

б) В. І. Вернадський;

в) А. Л. Чижевський;

г) Н. Ф. Федоров

9. Напрямок марксистської філософії, яке виходить з ідеї про те, що люди самі творять свою історію, а спонукальні мотиви їх діяльності визначаються матеріальними умовами суспільного виробництва:

а) антропологічний матеріалізм;

б) історичний матеріалізм;

в) діалектичний матеріалізм;

г) історичний ідеалізм

10. Зіставте напрямки вітчизняної філософії XX століття і їх представників:

1) російський марксизм; а) В. І. Ленін;

2) радянська філософія; б) Ю. Лотман;

3) філософія російського зарубіжжя в) П. С. Мережковський

г) Г. В. Плеханов;

д) Н. Бердяєв;

е) Л. Гумільов


а) 898 р .;

б) 1 088 г .;

в) 988 р .;

г) 889 м

2. Відзначте представників давньоруської філософії:

а) Філофей;

б) Ю. Крижанич;

в) Іларіон;

г) С. Радонезький;

д) А. Курбський;

е) Вл. Мономах

3. Назвіть представників вітчизняної філософії XVIII - поч. XIX ст .:

а) М. В. Ломоносов;

б) Ф. М. Достоєвський;

в) Л. Н. Толстой;

г) А. Н. Радищев

4. Автор «філософського листів», що поклали початок розколу російського суспільства на слов'янофілів і західників:

а) К. С. Аксаков;

б) П. Я. Чаадаєв;

в) А. И. Герцен;

г) В. Г. Бєлінський

а) наука;

б) самобутність Росії;

в) демократія;

г) православна віра

а) Вл. Соловйов;

б) Л. Н. Толстой;

в) Н. Бердяєв;

г) Ф. М. Достоєвський

7. «Всеєдність» в філософії Вл. Соловйова означає:

а) вчення про сутність єдиного суспільства;

б) єдність природи і людини;

в) єдність природи і суспільства;

г) єдність Бога з усім світом, «богочеловечество»

8. Філософія «спільної справи» Н. Федорова містила заклик до ...

а) регуляції природи, «внесення» в неї волі і розуму, набуття людиною безсмертя, воскресіння всіх померлих предків;

б) оновлення Росії з долученням її до досягнень західноєвропейської цивілізації;

в) покірності і непротивлення перед обличчям таємничих надприродних сил, що діють в земному світі;

г) критичної оцінки раціонального наукового пізнання і союзу з містикою і окультними науками

9. Виділіть представників радянської філософії:

а) Л. Гумільов;

б) П. С. Мережковський;

в) Ю. Лотман;

г) Н. Бердяєв

Кому належить концепція «Москва - третій Рим»? «-- попередня | наступна --» Які напрямки відносяться до вітчизняної філософії XIX - поч. XX ст.?
загрузка...
© om.net.ua