загрузка...
загрузка...
На головну

Хто розробив вчення про «надлюдину»?

варіант II

Яке філософський напрямок XX століття зробило своєю головною проблемою сенс життя людини?

О. Конт запропонував створити нову «позитивну» науку, побудовану за зразком природничих наук. Що це була за наука?

а) антропологія;

б) соціологія;

в) політологія;

г) культурологія

а) неотомізм;

б) екзистенціалізм;

в) позитивізм;

г) герменевтика

8. Хто є автором твору «Стадії життєвого шляху»?

а) Ф. Ніцше;

б) О. Конт;

в) А. Шопенгауер;

г) С. К'єркегор;

д) К. Ясперс;

е) А. Камю

9. Головне питання сучасної теологічної філософії:

а) зробити основою світорозуміння волюнтаризм, інтуїцію, несвідоме;

б) раціоналізація наукової діяльності в філософії;

в) унікальність людської особистості, глибина почуттів, переживань, тривог, надій, життя людини в цілому;

г) перетворення досвіду, систематичне вдосконалення його у всіх сферах людського життя;

д) буття Бога, як Творця всього сущого; буття людини як його вищого творіння;

е) пояснити, як можливо розуміння

10. Зіставте напрямки сучасної філософії:

1) ірраціоналізм; а) теорія тлумачення текстів;

2) позитивізм; б) напрямок філософії, яке має своєю головною метою не знаходження абстрактної істини при вивченні філософських питань, а вироблення арсеналу конкретних засобів, які допоможуть людям вирішувати їх конкретні життєві завдання на практиці;

3) екзистенціалізм; в) напрямок філософії, головним предметом вивчення якого стали чоловік, його проблеми, труднощі, існування в навколишньому світі;

4) прагматизм; г) філософська течія, що пропонує обмежити процес пізнання конкретним, фактичним, досвідченим знанням і заперечує практичну значимість і сенс загальнотеоретичного пізнання;

5) герменевтика д) течії в філософії, які в протилежність раціонального, обмежують або заперечують можливості розуму в процесі пізнання і роблять основою світобачення споглядання, інтуїцію, уяву, несвідоме


1. Ірраціоналізм - це:

а) теорія тлумачення текстів;

б) напрямок філософії, яке має своєю головною метою не знаходження абстрактної істини при вивченні філософських питань, а вироблення арсеналу конкретних засобів, які допоможуть людям вирішувати їх конкретні життєві завдання на практиці;

в) напрямок філософії, головним предметом вивчення якого стали чоловік, його проблеми, труднощі, існування в навколишньому світі;

г) філософська течія, що пропонує обмежити процес пізнання конкретним, фактичним, досвідченим знанням і заперечує практичну значимість і сенс загальнотеоретичного пізнання;

д) течії в філософії, які в протилежність раціонального, обмежують або заперечують можливості розуму в процесі пізнання і роблять основою світобачення споглядання, інтуїцію, уяву, несвідоме

2. Принцип, згідно з яким головною рушійною силою, яка визначає все в навколишньому світі, є воля:

а) детермінізм;

б) волюнтаризм;

в) песимізм;

г) вольтер'янство

а) Ф. Ніцше;

б) А. Шопенгауер;

в) О. Конт;

г) З. Фрейд

4. «Філософія життя» - це філософський напрямок, яке зосереджено на:

а) створення наукових теорій і систем;

б) формулюванні основних моральних законів;

в) повноті переживань в духовній внутрішнього життя людини;

г) спогляданні нескінченних змін в природі і суспільстві

Хто ввів поняття двох видів моралі: «моралі рабів» і «моралі панів»? «-- попередня | наступна --» Хто є основоположником позитивізму?
загрузка...
© om.net.ua