загрузка...
загрузка...
На головну

Чиє твір «Система природи, або про закони світу фізичного та світу духовного» отримало назву «кодекс матеріалізму і атеїзму XVIII століття»?

варіант IV

Хто з французьких філософів намагався пояснити людський організм як самозаводящуюся машину, подібну до годинникового механізму?

Хто з французьких мислителів є одним з основоположників географічного детермінізму?

Хто з французьких просвітителів висунув ідею «освіченого монарха»?

варіант III

1. Антіобскурантізм - це:

а) спрямованість проти засилля церкви в духовному житті суспільства;

б) боротьба з мракобіссям, з ворожими науки та освіти силами;

в) напрямок в філософії, прихильники якого допускали існування Бога лише як першопричини всього сущого, проте відкидали його будь-яка подальша вплив на навколишній світ, людини, хід історії;

г) напрям у філософії, прихильники якого повністю заперечують існування Бога, в будь-яких його проявах, а також релігію

2. Спрямованість проти засилля церкви в духовному житті суспільства:

а) антиклерикалізм;

б) антіобскурантізм;

в) атеїзм;

г) деїзм

3. Вкажіть представників французького Просвітництва:

а) Дж. Толанд;

б) І. Гердер;

в) Е. Шефтсбері;

г) Ш. Монтеск'є;

д) Дж. Локк;

е) Ф. Вольтер;

ж) І. Гете

4. Хто вперше висунув ідею поділу влади на законодавчу, виконавчу і федеральну?

а) Д. Дідро;

б) Т. Гоббс;

в) Дж. Локк;

г) Ж.-Ж. Руссо

а) Ф. Вольтер;

б) Д. Дідро;

в) Ж.-Ж. Русо;

г) Ш. Монтеск'є

а) Ф. Вольтер;

б) Д. Дідро;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) Ш. Монтеск'є

а) Ж. Ламетрі;

б) Д. Дідро;

в) П. Гольбах;

г) Г. Маблі

8. Хто з представників французького Просвітництва є автором твору «Система природи, або про закони світу фізичного та світу духовного»?

а) П. Гольбах;

б) І. Гердер;

в) Г. Маблі;

г) К. Сен-Симон

9. Хто з представників німецького Просвітництва є автором твору «Ідеї до філософії історії людства»?

а) Г. Лессінг;

б) Ф. Шиллер;

в) І. Гете;

г) І. Гердер

10. Зіставте автора і твір:

1) Дж. Локк; а) «Ідеї до філософії історії людства»;

2) Ш. Монтеск'є; б) «Система природи, або про закони світу фізичного та світу духовного»;

3) Ж.-Ж. Руссо; в) «Людина-машина»;

4) Ж. Ламетрі; г) «Еміль, або про вихованні»;

5) П. Гольбах; д) «Про дух законів»;

6) І. Гердер е) «Два трактати про державне правління»


1. Деїзм - це:

а) спрямованість проти засилля церкви в духовному житті суспільства;

б) боротьба з мракобіссям, з ворожими науки та освіти силами;

в) напрямок в філософії, прихильники якого допускали існування Бога лише як першопричини всього сущого, проте відкидали його будь-яка подальша вплив на навколишній світ, людини, хід історії;

г) напрям у філософії, прихильники якого повністю заперечують існування Бога, в будь-яких його проявах, а також релігію

2. Напрям у філософії, прихильники якого повністю заперечують існування Бога, в будь-яких його проявах, а також релігію:

а) антиклерикалізм;

б) антіобскурантізм;

в) атеїзм;

г) деїзм

3. Боротьба з мракобіссям, з ворожими науки та освіти силами:

а) антиклерикалізм;

б) антіобскурантізм;

в) атеїзм;

г) деїзм

4. Вкажіть представників німецького Просвітництва:

а) Дж. Толанд;

б) І. Гердер;

в) Е. Шефтсбері;

г) Ш. Монтеск'є;

д) Дж. Локк;

е) Ф. Вольтер;

ж) І. Гете

5. Назвіть представників французького деїзму:

а) Д. Дідро;

б) Ф. Вольтер;

в) Ж. Ламетрі;

г) Ш. Монтеск'є;

д) Г. Маблі;

е) Ж.-Ж. Руссо;

ж) К. Сен-Симон

6. Зіставте напрямки французького Просвітництва і їх представників:

1) деїзм;

2) утопічно-соціалістична (комуністична) філософія;

3) атеїстичного-матеріалістичний напрямок

а) Д. Дідро;

б) Ф. Вольтер;

в) Ж. Ламетрі;

г) Ш. Монтеск'є;

д) Г. Маблі;

е) Ж.-Ж. Руссо;

ж) К. Сен-Симон

7. Хто є автором твору «Еміль, або про вихованні»?

а) Ф. Вольтер;

б) Д. Дідро;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) Ш. Монтеск'є

8. Хто з французьких філософів-просвітителів є почесним іноземним членом Петербурзької академії наук?

а) Ф. Вольтер;

б) Д. Дідро;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) Ш. Монтеск'є

а) П. Гольбах;

б) І. Гердер;

в) Г. Маблі;

г) К. Сен-Симон

10. Згідно Ш. Монтеск'є клімат, грунт і стан земної поверхні визначають дух народу і характер розвитку суспільства. Спробуйте відновити хід його думки:

1) середньоєвропейські країни з помірним кліматом;

2) південні країни з жарким кліматом;

3) північні країни з холодним кліматом

а) деспотизм;

б) демократія;

в) перехід від деспотії до демократії і навпаки

Хто з німецьких просвітителів є творцем однієї з перших версій природного історичного розвитку і людської культури? «-- попередня | наступна --» Додаткова
загрузка...
© om.net.ua