загрузка...
загрузка...
На головну

Що таке серединний шлях?

варіант IV

варіант III

варіант II

Назвіть основні риси старокитайської філософії

а) вчення про сансару і карму;

б) сприйняття Китаю як цента світу

в) пошук індивідуального шляху порятунку і звільнення від тягот життя;

г) орієнтація на соціальні питання

8. Автор «золотого правила моральності»:

а) Сіддхартха Гаутама;

б) Кун-фу-цзи;

в) Лао-Цзи;

г) Джина Махавіра

9. Філософсько-релігійне спрямування Сходу про взаємодію протилежних начал:

а) школа натурфілософії;

б) даосизм;

в) конфуціанство;

г) легизм

10. Основна робота Конфуція:

а) «Веди»;

б) «Бесіди і судження»;

в) «Упанішади»;

г) «Книга змін»


1. Назвіть напрямок давньоіндійської філософії, яке згодом стало світовою релігією:

а) джайнізм;

б) індуїзм;

в) буддизм;

г) брахманізм

2. Ім'я мислителя, засновника буддизму:

а) Джина Махавіра;

б) Патанджали;

в) Сіддхартха Гаутама;

г) Кун-фу-цзи

3. «Веди» - це:

а) збірники гімнів;

б) юридичні закони;

в) цивільні акти;

г) збірники міфів

4. Ахимса - це:

а) ненанесение шкоди нічому живому ні ділом, ні словом, ні думкою;

б) принцип, що життя є страждання;

в) сума добрих і злих справ людини;

г) сприйняття речей такими, якими вони є

5. Індійське вчення про атомах:

а) ньяя;

б) мімансу;

в) санкхья;

г) вайшешика

6. Зіставте мислителя і напрямок філософії:

1) Сіддхартха Гаутама а) даосизм

2) Патанджали б) буддизм

3) Кун-фу-цзи в) йога

4) Лао-Цзи г) конфуціанство

7. Китайці сприймали свою країну як:

а) найвищу точку Землі;

б) центр існуючого світу;

в) край Землі;

г) окрему від усієї Землі територію

8. Головне джерело даосизму:

а) «Бесіди і судження»;

б) «Доадецзін»;

в) «Книга змін»;

г) «Трипітака»

9. Основні положення легизма:

а) людина має спочатку злий природою;

б) моральний авторитет правителя;

в) держава - головний регламентує механізм суспільства;

г) гуманність, людинолюбство

10. Основне питання школи Інь-Ян:

а) управління людьми, виховання людей;

б) теорія недіяння;

в) розробка докладних законів;

г) взаємодія протилежних сил


1. Філософсько-релігійне спрямування Сходу, в якому стверджується, що життя - це страждання

а) індуїзм;

б) даосизм;

в) буддизм;

г) джайнізм

2. «Веди» дослівно перекладається як:

а) мудрість;

б) знання;

в) віра;

г) думка

3. Філософська школа Стародавньої Індії, основним питанням якої було вивчення проблем пізнання і логіки:

а) мімансу;

б) санкхья;

в) вайшешика;

г) ньяя

4. Зіставте основне питання і філософську школу:

1) йога а) розробка ведичних ритуалів

2) ньяя б) вивчення проблем пізнання і логіки

3) вайшешика в) вчення і метод управління психікою і фізіологією людини

4) мімансу г) вчення про атомах

5. Перерахуйте основні ідеї буддизму:

а) філософія недіяння;

б) чотири благородні істини;

в) принцип жень;

г) серединний шлях

6. Засновник даосизму:

а) Джина Махавіра;

б) Патанджали;

в) Кун-фу-цзи;

г) Лао-Цзи

7. Китайці сприймали історію як:

а) прогрес;

б) циклічний процес;

в) регрес;

г) застигле стан

8. Головне джерело конфуціанства:

а) «Даодецзін»;

б) «Книга змін»;

в) «Трипітака»;

г) «Бесіди і судження»

9. Головний принцип даосизму:

а) принцип жень;

б) принцип причинності;

в) теорія недіяння;

г) серединний шлях

10. Основне питання легизма:

а) управління людьми через їх виховання;

б) теорія недіяння;

в) розробка докладних законів;

г) взаємодія протилежних сил


1. Філософська школа Стародавньої Індії, що займалася розробкою ведичних ритуалів:

а) санкхья;

б) йога;

в) веданта;

г) мімансу

2. «ненанесенія шкоди нічому живому ні ділом, ні словом, ні думкою» - головний принцип якого філософського вчення:

а) буддизм;

б) конфуціанство;

в) джайнізм;

г) даосизм

3. Основні положення буддизму викладені в:

а) «Дхаммапада»;

б) «Бхагават-Гіта»;

в) «Махабхарата»;

г) «Даодецзін»

а) філософія недіяння;

б) взаємозв'язок всіх вчинків людини;

в) помірність, уникнення крайнощів;

г) взаємодія протилежностей

5. Сіддхартха Гаутама - творець:

а) конфуціанства;

б) буддизму;

в) даосизму;

г) джайнізму

6. Головне джерело школи Інь-Ян:

а) «Книги мертвих»;

б) «Книга змін»;

в) «Бесіди і судження»;

г) «Бесіди і настанови

7. Головні принципи конфуціанства:

а) людина має спочатку злий природою;

б) моральний авторитет правителя;

в) держава - головний регламентує механізм суспільства;

г) гуманність, людинолюбство

8. Зіставте філософське вчення і основне питання:

1) інь-ян а) управління людьми через їх виховання

2) конфуціанство б) теорія недіяння

3) легизм в) розробка докладних законів

4) даосизм г) взаємодія протилежних сил

9. Вкажіть давньокитайський філософський текст:

а) «Упанішади»;

б) «Книга змін»;

в) «Книга мертвих»;

г) «Трипітака»

10. «Теорія недіяння» - основний принцип:

а) даосизму;

б) буддизму;

в) конфуціанства;

г) легизма

Вчення і метод управління психікою і фізіологією людини «-- попередня | наступна --» Тема 3. Філософія Античності
загрузка...
© om.net.ua