загрузка...
загрузка...
На головну

Критерій рівно можливих стані

Цей критерій є окремим випадком попереднього критерію, в якому все стану середовища різновірогідні:

pj = 1 / m

де m - Кількість станів середовища.

Тоді корисність Пi кожноїальтернативи визначається формулою:

оскільки значення m для всіх альтернатив однаково, то його можна не брати до уваги і оцінювати корисність кожної альтернативи формулою:

Вибирається альтернатива з максимальним значенням Пi .

Завдання в умовах невизначеності можна також розглядати, як завдання в умовах ризику з однаковими можливостями настання кожного стану середовища. Однак в умовах ризику завдання носить статистичний, а в умовах невизначеності - детермінований характер. Тому виграш, який обчислюється в умовах ризику, може наступити лише при досить великій кількості реалізацій даного рішення, тоді як методи максимина і Севиджа дають гарантований результат при кожній реалізації.

Глава 5. Прийняття рішень в задачах з нечисловими критеріями

Kрітерій математичного очікування «-- попередня | наступна --» Основні типи відносин.
загрузка...
© om.net.ua