загрузка...
загрузка...
На головну

Kрітерій математичного очікування

В цьому випадку перспективність кожної альтернативи оцінюється її корисністю, яка дорівнює математичному очікуванню виграшу кожної i-ой альтернативи

приклад:

Нехай дано ймовірності настання різної погоди:

р1= 0.6 - ймовірність дощу, р2= 0.1 - ймовірність спеки; Р3= 0.3 - ймовірність помірної погоди.

Тоді корисності альтернатив для вищеописаного прикладу (див. П. 4.1) будуть:

П1 = 0.6 * 90 + 0.1 * 60 + 0.3 * 40 =72 .

П2 = 0.6 * 25 + 0.1 * 100 + 0.3 * 50 = 40

П3 = 0.6 * 70 + 0.1 * 50 + 0.3 * 60 = 65

Так як П1 = 72 максимальне значення корисності, то перша альтернатива краще.

Слід мати на увазі, що значення корисності є середньостатистичною величиною і для її отримання потрібно мати безліч реалізацій даного завдання, тобто продукція повинна випускатися багато років. При виборі першої альтернативи і одноразовому випуску продукції корисність, як випадкова величина, може прийняти будь-яке з трьох обчислених вище значень. При виборі першої альтернативи і багаторазовому випуску продукції середнє значення одержуваних кожен раз корисностей буде прагнути до 72.

Постановка задачі «-- попередня | наступна --» Критерій рівно можливих стані
загрузка...
© om.net.ua