загрузка...
загрузка...
На головну

Безліч Парето і критерій послідовної поступки

Безліч Парето і узагальнений мультиплікативний критерій

Нехай альтернатива характеризується двома приватними критеріями y1 и y2., і нехай

Для простоти покладемо a1 = a2 = 1. Тоді рівняння ліній рівня критерію Y матиме вигляд: y1* y2= Const. Звідси отримуємо рівняння для y2 як гіперболу: y2= Const / y1.збільшення Y призводить до паралельного зсуву гіперболи. Її граничне положення (торкання кривою Парето) дає оптимальну точку.

Нехай альтернатива характеризується n приватними критеріями

y1, y2, ..., Yn.

Метод послідовної поступки полягає в тому, що якщо два приватних критерію конфліктні, то один з критеріїв можна значно поліпшити за рахунок незначного погіршення іншого. Вибирають один з приватних критеріїв і оптимізують його значення до гранично можливого. Далі знаходять конфліктний критерій (нехай це буде критерій y2), Відступають від оптимуму y1 на Dy1 (Dy1 - Поступка) і дивляться, наскільки можна поліпшити y2.. якщо Dy2 > Dy1, то процес продовжують до тих пір, поки не виявиться Dy1 = Dy2.

Вигідно зробити поступку за критерієм y1 на Dy1, так як при переході з т.1 в т.2 виграш по y2 більше програшу по y1. Для успішного використання цього методу крива, на якій лежать точки безлічі Парето, повинна мати злам. Точка зламу - оптимальна.

Dy1 Dy2

Безліч Парето і узагальнений адитивний критерій «-- попередня | наступна --» Безліч Парето і шкали вимірювань
загрузка...
© om.net.ua