загрузка...
загрузка...
На головну

Модель ЗПР в графічній формі

Модель ЗПР в аналітичній формі

нехай: А - Безліч альтернатив або безліч факторів, керованих ЛПР1;

В - Безліч станів середовища;

С - Безліч керованих факторів, які визначаються ЛПР2, або конкуруючої стороною;

F - Безліч випадків.

Тоді математична модель ЗПР в аналітичній формі має такий вигляд:

М = {А * В * С, F}, де A * B * C - Декартовій твір, тобто безліч всіх різних сполучень елементів множин А, В, С, що відрізняються своїм складом (але не порядком елементів в поєднанні). Аналітична модель вигідно відрізняється від табличній компактністю і універсальністю, так як допускає більшу кількість ЛПР.

Окремі випадки загальної аналітичної моделі:

· M = {A * C, F} - ЗПР, що представляє собою гру ЛПР1 з ЛПР2:

· M = {A * B, F} - ЗПР в умовах ризику або невизначеності стану середовища.

Під графічною моделлю розуміють графічний спосіб формулювання завдань прийняття рішень. Розрізняють такі варіанти:

а) Якщо завдання вирішується в умовах визначеності (стан середовища відомо), то для кожної альтернативи існує один результат. Графічна модель має вигляд:

б) Якщо завдання вирішується в умовах невизначеності (стан середовища невідомо), то для кожної альтернативи існує кілька випадків. Графічна модель має вигляд:

в) Для ЗПР в умовах ризику графічна модель має вигляд:

Модель ЗПР в табличній формі «-- попередня | наступна --» Сильні і слабкі критерії
загрузка...
© om.net.ua