загрузка...
загрузка...
На головну

Модель ЗПР в табличній формі

Глава 2. ОСНОВНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗПР

Класифікація задач прийняття рішення

Завдання прийняття рішень можна класифікувати за допомогою наступної блок-схеми:

Тут антагоністичні ігри - це ігри, в яких виграш одного гравця обертається програшем для іншого, неантагоністіческіе - коли обидва гравця виграють. Як бачимо, всі завдання прийняття рішень в кінці кінців діляться на три групи: завдання, які вирішуються в умовах визначеності, невизначеності і ризику. Далі ми розглянемо в основному завдання визначення альтернатив, що характеризуються своїми параметрами, в якості яких виступають значення приватних або узагальнених критеріїв.

Під математичною моделлю ЗПР розуміють формальний опис ЗПР за допомогою засобів математики. Складена математична модель дозволяє формально записати ЗПР, але нічого не говорить про те, як її вирішувати. Математичну модель ЗПР можна уявити трьома способами: у вигляді таблиці, в аналітичному (формульному) вигляді та в графічному вигляді.

Таблична модель ЗПР має наступний вигляд:

  b1 b2  ... bm
a1 F (a1, b1) F (а1, b2)  ... F (а1, bm)
a2 F (a2, b1) F (а2, b2)  ... F (а2, bm)
a3 F (a3, b1) F (а3, b2)  ... F (а3, bm)
 ... ... ...  ... ...
an F (аn, b1) F (аn, b2)  ... F (аn, bm)

Тут: a1, a2, a3, .., an - альтернативи; b1, b2, ..., bm - стану середовища, в якій розглядаються альтернативи; F (ai, bj) - результат, або результат вибору i-тій альтернативи при j-му стані середовища. Функція F (ai, bj) може мати сенс виграшу або доходу. Якщо F надати протилежне значення (- F або 1 / F), то це буде функція програшу або штрафу (витрат, втрат).

Для ЗПР в умовах повної визначеності матриця вироджується в вектор-стовпець. Для ЗПР в умовах ризику кожномустаном середовища повинна відповідати своя ймовірність.

специфіка ЗПР «-- попередня | наступна --» Модель ЗПР в графічній формі
загрузка...
© om.net.ua