загрузка...
загрузка...
На головну

Принципи державної політики у сфері захисту населення, матеріальних і культурних цінностей (20 хв.)

На сучасному етапі основною метою державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є забезпечення гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства і держави в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Формування і реалізація цієї політики здійснюється з дотриманням таких основних принципів:

захист від надзвичайних ситуацій підлягає все населення Російської

Федерації, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території країни;

підготовка і реалізація заходів щодо захисту від надзвичайних ситуацій здійснюються з урахуванням поділу предметів ведення і повноважень

між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування;

при виникненні надзвичайних ситуацій забезпечується пріоритетність завдань з порятунку життя і збереження здоров'я людей;

заходи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій різного характеру плануються і здійснюються в суворій відповідності з міжнародними договорами та угодами Російської Федерації, Конституцією Російської Федерації, федеральними законами та іншими нормативними правовими актами;

основний обсяг заходів, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій, а також на максимально можливе зниження розмірів збитків та втрат у разі їх виникнення, проводиться завчасно;

планування і здійснення заходів щодо захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій різного характеру проводяться з урахуванням економічних, природних та інших характеристик, особливостей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру;

обсяг і зміст заходів щодо захисту населення і територій від

надзвичайних ситуацій різного характеру визначаються, виходячи з принципу необхідної достатності і максимально можливого використання наявних сил і засобів;

ліквідація надзвичайних ситуацій різного характеру здійснюється силами і засобами організацій, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, на територіях яких склалася надзвичайна ситуація. При недостатності вищевказаних сил і засобів, в установленому законодавством України порядку, залучаються сили і засоби федеральних органів виконавчої влади, а також, при необхідності, сили і засоби інших суб'єктів Російської Федерації.

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій здійснюється на основі відповідних законів і нормативних правових актів через розробку і реалізацію федеральних і регіональних цільових програм, науково-технічних програм, планів розвитку і вдосконалення єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, планів дій щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на всіх рівнях, а також за допомогою комплексу заходів організаційного, інженерно-технічного, економічного та адміністративного характеру.

Яка ж роль держави в забезпеченні безпеки своїх громадян від природних, техногенних та інших небезпек та загроз?

Перш за все, вона полягає в створенні системи відповідних організаційних структур. У Росії на всіх рівнях утворені органи управління, спеціально уповноважені на рішення завдань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, які є складовою частиною єдиної державної системи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Важлива роль належить державі у справі створення спеціальних сил і засобів ліквідації надзвичайних ситуацій. Постановою Уряду Російської Федерації (від 3 серпня 1996 № 924) визначено перелік сил і засобів РСЧС, частина з яких призначена для спостереження і контролю за станом навколишнього природного середовища, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, інша частина - це сили ліквідації надзвичайних ситуацій.

В рамках державної політики створена і продовжує удосконалюватися законодавча, нормативна правова та методична база, яка регламентує питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, функціонування РСЧС і ін.

Особливу увагу держава в сучасних умовах приділяє проведенню активної науково-технічної політики. В даний час прийнято і виконується ряд важливих цільових науково-технічних програм.

З кожним роком посилюється матеріальна і фінансова підтримка заходів в області природної та техногенної безпеки з боку держави. При цьому мова йде не тільки про державну допомогу постраждалому населенню та районам лиха, що само по собі вкрай важливо, але і про засоби, які направляються на попередження надзвичайних ситуацій та зменшення їх масштабів. Разом з тим слід зазначити, що в сучасних умовах для реалізації всіх необхідних заходів одних тільки державних коштів не вистачає. У зв'язку з цим важливого значення набувають питання впровадження економічних механізмів, що забезпечують залучення необхідних сил і засобів.

Посилюється роль держави щодо розширення міжнародного співробітництва у сфері захисту населення і територій від катастроф природного та техногенного характеру. Відкритість нашої держави дозволяє здійснювати цілеспрямовану інтеграцію РСЧС в складаються в Європі і світі системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. Співпраця організовується шляхом укладення договорів та інших міжнародних актів, створення спільної правової бази з питань взаємної або колективної зацікавленості, участі в роботі найбільших спеціалізованих міжнародних організацій.

Загальні положення (10 хв.) «-- попередня | наступна --» Нормативна правова база у сфері захисту населення, матеріальних і культурних цінностей (20 хв.)
загрузка...
© om.net.ua