загрузка...
загрузка...
На головну

Вступ

зміст

Контрольні питання

Конструкція хрестовин і контррейок

Хрестовина призначена для пристрою перетину рейкових ниток в одному рівні. Все хрестовини по конструкції поділяються на 2-е основні групи:

1) Без рухомих елементів.

2) З рухливими елементами.

Хрестовини бувають гострі і тупі.

Щоб колеса не могли своїми гребенями потрапити у ворожий жолоб або викликати набігання і тиск на сердечник проти хрестовини укладають контррейки.

1. Які відомі види з'єднань і перетинів рейкових шляхів?

2. Пояснити, що називається маркою хрестовини.

3. Перерахувати головні елементи одиночного звичайного стрілочного переводу.

4. Як влаштована стрілка з усіма її елементами?

5. Яке призначення має хрестовини?

6. Які відомі види і конструкції хрестовин?

7. Що називається горлом хрестовини? Шкідливим простором? Математичним центром хрестовини? Маркою хрестовини?

8. Для чого призначені контррейки? Як вони влаштовані?

9. У яких місцях стрілочного переводу перевірять стан елементів по ширині колії та рівнем?

10. Які норми і допуски ширини колії для типових стрілочних переводів?

11. Які норми допускається зносу металевих частин стрілочного переводу?

12. За яких несправності забороняється експлуатувати стрілочні переводи?

13. Як на місцевості розбивається стрілочний перевід?

14. Що є основним документом для розбивки стрілочного переводу на місцевості?

15. Чим може бути представлено підрейковий підставу стрілочних переводів?

16. Перерахувати переваги і недоліки дерев'яних та залізобетонних перевідних брусів.

17. Пояснити детально причини виникнення та заходи попередження особливо небезпечних несправностей стрілочного переводу.

18. Як визначаються допустимі швидкості руху по стрілочних переводах?

19. Вказати способи і порядок єдиної маркування стрілочної продукції.

20. Яка послідовність розрахунку геометричних розмірів звичайного одиночного стрілочного переводу? Дати визначення епюри стрілочного переводу. Що являє собою подвійний перехресний стрілочний перевід? З якою метою і де застосовуються Башмакоскидачі.

Введеніе4

Введення в дісціпліну6

Розділ 1. Земляне полотно6

Тема 1.1 Улаштування земляного полотна6

1.1.1. Призначення і види земляного полотна7

1.1.2. Поперечні профілі земляного полотна9

1.1.3. Земляне полотно роздільних пунктов11

1.1.4. Перебудову одноколійного земляного полотна в 2-х путнє земляне полотно13

1.1.5. Індивідуальні поперечні профілі земляного полотна15

1.1.6. Особливості влаштування земляного полотна в складних условіях16

1.1.7. Водовідвідні пристрою і сооруженія21

1.1.8. Проектування і розрахунок канав23

1.1.9. Зниження рівня і відведення грунтових вод25

1.1.10. Визначення глибини закладення дренажу 26

Тема 1.2. Укріплювальні і захисні пристрої і сооруженія27

1.2.1. загальні сведенія28

1.2.2. Зміцнення укосів потопляє насипів і берегов29

1.2.3. регуляційні сооруженія30

1.2.4. Спосіб зміцнення откосов32

Тема 1.3. Деформації, пошкодження і руйнування
 земляного полотна33

1.3.1. Пошкодження і деформація земляного полотна33

1.3.2. Пошкодження укосів земляного полотна35

1.3.3. Посилення земляного полотна для введення швидкісного двіженія38


Методична розробка з дисципліни СД.01 «Залізнична колія» є теоретичною частиною навчального комплексу з даної дисципліни.

Розробка призначена для надання допомоги студентам очної форми навчання спеціальності 270204 «Будівництво залізниць шлях і шляхове господарство».

У даній розробці представлені наступні теми розділу 1 «Земляне полотно»:

Тема 1.1 Улаштування земляного полотна шляху.

Тема 1.2. Укріплювальні і захисні пристрої і споруди

Тема 1.3. Деформації, пошкодження і руйнування земляного полотна

Методичка розроблена відповідно до вимог до змісту та рівня підготовки випускників за фахом 270204 «Будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство» і відображає такий зміст:

умови експлуатації залізничної колії; загальні відомості про залізничній колії і колійному господарстві; земляне полотно, його призначення, пристрій, технічні умови, технічні норми на зведення земляного полотна; зміцнення і захист від впливу атмосферних і кліматичних факторів; деформації, пошкодження і руйнування земляного полотна, заходи щодо їх запобігання та усунення; верхню будову колії, термін служби елементів верхньої будови колії; переїзди, призначення, категорії та обладнання; взаємодія колії та рухомого складу, умови проходження рухомого складу по залізничній колії, вписування рухомого складу в шлях; пристрій рейкової колії в прямих і кривих ділянках колії; особливості пристрою колії в кривих; з'єднання і перетину шляхів.

Основною метою вивчення дисципліни «Залізнична колія» є формування базової підготовки студентів в області залізничної колії для вивчення спеціальних дисциплін, таких як «Будівництво залізниць», «Технічне обслуговування та ремонт залізничної колії». Виклад навчального матеріалу ув'язується із завданнями, що стоять перед народним господарством: впровадження передової техніки і нових технологій, підвищенням продуктивності праці в усіх сферах діяльності людини, тому необхідно використовувати дану допомогу.

Вивчення розділу «Взаємодія колії та рухомого складу» ґрунтується на знаннях, уміннях і навичках отриманих при вивченні наступних дисциплін: «Інженерна графіка», «Фізика», «Матеріалознавство», «Технічна механіка»

Методичною основою для вивчення програмного матеріалу є розкриття перед студентами сутності ж. д. шляху, пристрої прямого і кривого ділянки шляху, що справний стан колії та особиста відповідальність кожного члена екіпажу повітряного судна є одними з головних умов безперебійного та безпечного руху поїздів.

Методична розробка дисципліни «Залізнична колія» передбачає вивчення пристрою залізничної колії, при цьому необхідно мати на увазі, що шлях являє собою єдину комплексну конструкцію, все елементи якої повинні працювати узгоджено.

Відповідно до державних вимог до рівня підготовки випускника зі спеціальних дисциплін в результаті вивчення дисципліни «Залізнична колія» студент повинен:

мати уявлення:

про роль і місце навчальної дисципліни «Залізнична колія» в професійній діяльності техніка;

знати:

конструкцію, умови і особливості роботи залізничної колії, його елементів і облаштувань;

вміти:

проводити огляд ділянки залізничної колії; виявляти наявні несправності ділянок шляху, намічати заходи щодо запобігання цих несправностей.

Звичайний стрілочний перевід, основні елементи «-- попередня | наступна --» Вимоги до земляного полотна.
загрузка...
© om.net.ua