загрузка...
загрузка...
На головну

Форма і розміри Землі

Вивчення форми і розмірів Землі включає рішення двох завдань. Це - встановлення деякої згладженої, узагальненої, теоретичної фігури Землі і визначення відхилень від неї фактичної фізичної поверхні.

З огляду на, що поверхня океанів і морів становить 71% поверхні Землі, а поверхня суші - тільки 29%, за теоретичну фігуру Землі прийнято тіло, обмежене поверхнею океанів в їх спокійному стані, продовженої і під материками, і зване геоидом.

Поверхня, в кожній своїй точці перпендикулярна до прямовисної лінії (напрямку сили тяжіння), називається рівної поверхнею. З безлічі уpовень поверхонь одна збігається з поверхнею геоїда.

З огляду на нерівномірність розподілу мас в земній корі геоид має неправильну геометричну форму, і його поверхня не можна виразити математично, що необхідно для вирішення геодезичних завдань. При вирішенні геодезичних задач геоид замінюють близькими до нього геометрично правильними поверхнями.

Так, для наближених обчислень Землю беруть за кулю з радіусом 6371 км.

Ближче до форми геоїда підходить еліпсоїд - фігура, що отримується обертанням еліпса (рис. 2.1) навколо його малої осі. Розміри земного еліпсоїда характеризують такими основними параметрами: a - Велика піввісь, b - Мала піввісь, a - полярне стиснення і e - Перший ексцентриситет меридіанного еліпса, де и .

  Мал. 2.1. Меридіанний еліпс: Рс - північний полюс; Рю - Південний полюс

Розрізняють загальземного еліпсоїд і референц-еліпсоїд.

центр загальземного еліпсоїда поміщають в центрі мас Землі, вісь обертання поєднують із середньою віссю обертання Землі, а розміри приймають такі, щоб забезпечити найбільшу близькість поверхні еліпсоїда до поверхні геоїда. Загальземного еліпсоїд використовують при вирішенні глобальних геодезичних задач, і зокрема, при обробці супутникових вимірювань. В даний час широко користуються двома загальземного еліпсоїда: ПЗ-90 (Параметри Землі 1990 р, Росія) і WGS-84 (Світова геодезична система 1984 р, США).

Референц-еліпсоїд - Еліпсоїд, прийнятий для геодезичних робіт в конкретній країні. З референц-еліпсоїдом пов'язана прийнята в країні система координат. Параметри референц-еліпсоїда підбираються під умовою найкращої апроксимації даної частини поверхні Землі. При цьому поєднання центрів еліпсоїда і Землі не досягають.

У Росії з 1946 р в якості референц-еліпсоїда використовується еліпсоїд Красовського з параметрами: а = 6 378 245 м, a = 1 / 298,3.

Поняття про геодезії «-- попередня | наступна --» Системи координат, що застосовуються в геодезії
загрузка...
© om.net.ua