загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 8. Аудит розрахунків з персоналом по оплаті праці

Питання 7. Аудит витрат на виробництво.

Метою перевірки є підтвердження обгрунтованості витрат та достовірності даних бухгалтерського обліку відповідних рахунках обліку.

Завданнями аудиту є:

1) оцінка обґрунтованості застосовуваного варіанти формування інформації про витрати організації по звичайних видах діяльності;

2) перевірка варіантів зведеного обліку витрат, методи визначення загальногосподарських і загальновиробничих витрат;

3) підтвердження первісної оцінки СБУ і СВК;

4) підтвердження достовірності оформлення та відображення в обліку прямих і непрямих витрат;

5) оцінка якості інвентаризації НЗВ;

6) арифметичний контроль показників собівартості за даними зведеного обліку витрат на виробництво.

До початку перевірки необхідно вивчити організаційні і технологічні особливості організації, спеціалізацію, масштаби і структуру кожного виду виробничої діяльності. Для обгрунтованості застосовуваного варіанти формування інформації про витрати, методу обліку виробничих витрат і варіанта обліку зроблених витрат слід вивчити облікову політику.

Далі необхідно перевірити, як згруповані витрати на витратних рахунках. Наступним етапом перевірки є перевірка розподілу витрат на обслуговування виробництва і управління.

Для перевірки втрат від шлюбу і включення їх до собівартості виробленої продукції необхідно встановити, що вартість забракованої продукції за ціною можливого використання, суми, що підлягають стягненню з винних осіб і постачальників за поставку недоброякісних матеріалів, складають статтю витрат «втрати від шлюбу».

далі перевіряється обчислення собівартість НЗВ і випущеної продукції. Після узагальнення отриманої інформації перевіряються розрахунки фактичної виробничої собівартості одиниці продукції і всього випуску за звітний період. Необхідно перевірити також витрати на продаж.

Типовими помилками є:

1) несвоєчасне включення в собівартість окремих видів витрат;

2) невідповідність застосовуваного методу обліку витрат зазначеним в обліковій політиці;

3) неправильна оцінка НЗВ;

4) необґрунтоване включення витрат до складу собівартості (без документального підтвердження).

метою перевірки розрахунків з персоналом по оплаті праці є встановлення відповідності законодавству і нормативним документам порядку нарахування заробітної плати.

Завданнями аудиту є:

1) вивчення СВК розрахунків з персоналом організації;

2) підтвердження достовірності вироблених нарахувань і виплат працівникам за всі підставах і відображення їх в обліку;

3) перевірка дотримання норм чинного законодавства в частині нарахувань та утримань із заробітної плати;

4) оцінка системи організації синтетичного і аналітичного обліку;

5) перевірка правильності оформлення і відображення в обліку розрахунків з персоналом з оплати праці.

На початку перевірки слід звернути увагу на документальне оформлення трудових відносин з працівниками організації. Далі перевіряється правильність нарахування сум, відображених по Кт 70 за кількома працівникам. Попередньо необхідно встановити, які форми оплати праці прийняті в організації.

Одним з етапів перевірки є перевірка правильності обчислення сум утримань із заробітної плати. Аудитор повинен звернути увагу на правильність кореспонденції рахунків при оформленні зазначених операцій.

типовими помилками, Що виявляються в ході аудиту розрахунків з персоналом по оплаті праці, є:

1) в організації немає аналітичного обліку розрахунків з персоналом з оплати праці та інших операціях;

2) неправильно використовується План рахунків;

3) відсутні документи, що підтверджують нарахування та утримання із заробітної плати;

4) не проводиться інвентаризація резерву відпустки в разі його створення і т. Д.

Питання 6. Аудит готової продукції та її реалізації. «-- попередня | наступна --» Набережні Челни Тема 1. Сутність і значення аудиту.
загрузка...
© om.net.ua