загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 6. Аудит готової продукції та її реалізації

Питання 5. Аудит фінансових вкладень.

Метою аудиту фінансових вкладень є підтвердження відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку фінансових вкладень законодавству РФ.

При перевірці фінансових вкладень застосовуються такі аудиторські процедури:

1) оцінка системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

2) детальна перевірка оборотів і залишків за рахунком 58 «Фінансові вкладення»;

3) перевірка інвентаризації фінансових вкладень;

4) аналітичні процедури.

Перевіряючи обґрунтованість визнання в якості фінансових вкладень необхідно переконатися, що право організації на фінансові вкладення, на отримання грошових коштів та інших активів, пов'язаних з володінням цим правом підтверджено документально.

За первинним документам і договорами на придбання фінансових вкладень визначається правильність відображення оборотів на рахунку 58 «Фінансові вкладення», на якому вони повинні враховуватися за первісною вартістю.

Оскільки в бухгалтерському балансі відомості про фінансові вкладення представлені в обмеженому складі, всю решту необходимою інформацію про них слід відображати в пояснювальній записці і з підрозділом фінансових вкладень в залежності від терміну звернення на короткострокові та довгострокові.

доцільно виконати оцінку ефективності фінансових вкладень. Корисно порівняти, наприклад, прибутковість цінних паперів з гарантованим доходом, в якості якого приймається ставка рефінансування або процентна ставка за облігаціями державної ощадної позики.

Метою аудиту готової продукції є встановлення повноти оприбуткування готової продукції, правильності обчислення виручки від реалізації і собівартості реалізованої продукції.

Завданням аудиту готової продукції є і її реалізації - це підтвердження обгрунтованості вибору і правильності застосування варіанту оцінки готової продукції, підтвердження первісної оцінки системи бухгалтерського обліку та CВК.

В першу чергу необхідно зафіксований чи метод оцінки готової продукції в обліковій політиці.

Для оцінки внутрішнього контролю необхідно з'ясувати чи ведеться аналітичний облік за рахунком 43 «Готова продукція», по місцях зберігання та окремими видами готової продукції, здійснюється чи контроль збереження готової продукції з визначенням кола матеріально-відповідальних осіб і укладенням договорів про матеріальну відповідальність.

При проведенні аудиторської перевірки необхідно зіставити фактичну собівартість продукції з нормативної. Виявлені відхилення або в повному обсязі списуються на рахунки продажів, або розподіляються між відвантаженої, проданої продукцією і її залишками на складі в відвантаженні в залежності від застосовуваної в організації методики.

Аудитор повинен встановити закривається чи в кінцевому підсумку рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)». Якщо рахунок 40 не задіяні, то в організації, що використовує облікові ціни при оприбуткуванні готової продукції на склад повинні проводиться два записи:

1) 2) Дт 43 Кт 20,23 - На облікову вартість випущеної продукції і на різницю між фактичною собівартістю та її балансовою вартістю.

Аудитор повинен перевірити чи вироблені ці записи додаткові записи. далі перевіряється правильність розподілу сум отриманих відхилень між відвантаженої продукцією за місяць і її залишками на кінець звітного періоду на складі.

Аудитор повинен перевірити проведення інвентаризації готової продукції перед складанням річної звітності (1 раз в 3 роки), і при зміні матеріально-відповідальної особи.

типовими помилками, Які можуть бути виявлені в ході аудиту готової продукції та її реалізації є:

1) неправильне обчислення собівартість реалізованої продукції;

2) некоректна кореспонденція рахунків при відображенні в обліку реалізації продукції за договорами міни, при здійсненні багатостороннього заліку взаємних вимог;

3) невідповідність оцінки готової продукції методом, встановленим в обліковій політиці;

4) відображення в обліку як власної готової продукції, виробленої з давальницької сировини;

5) несвоєчасне відображення в обліку відвантаженої і реалізованої продукції;

6) відсутність інвентаризації готової продукції і т. Д.

Питання 4. Аудит касових операцій. «-- попередня | наступна --» Питання 8. Аудит розрахунків з персоналом з оплати праці.
загрузка...
© om.net.ua