загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 1. Аудит установчих документів та облікової політики

Аудиторська перевірка починається з перегляду установчих документів: установчого договору, статуту організації, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про внесення до державного реєстру підприємств на право провадження господарської діяльності відповідно до установчих документів в рамках законодавства Російської Федерації (в разі наявності в статутному капіталу організації частки іноземного учасника) . Перевірка установчих документів може здійснюватися як аудиторами, так і експертами з окремих питань, зокрема юристами, які беруть участь в аудиторській перевірці.

При перевірці установчих документів встановлюються:

1) організаційно-правова форма і вид власності організації;

2) вид діяльності організації відповідно до статуту і фактично здійснюється діяльність;

3) відповідність виду діяльності коду галузі народного господарства за ЗКГНГ;

4) приналежність організації до суб'єктів малого підприємництва в залежності від джерел формування статутного капіталу та чисельності персоналу.

Слід також перевірити внесені в установчі документи аудиту рішення про випуск цінних паперів, проспекти емісії цінних паперів і плани приватизації, зміни, пов'язані зі зміною вартості російських грошових знаків і масштабу цін.

Перевіряються також реєстраційні документи, що підтверджують постановку організації на податковий облік в територіальній податковій інспекції у позабюджетних фондах: Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді Російської Федерації, фондах обов'язкового медичного страхування.

За статутом організації перевіряється відповідність статутних видів діяльності фактично виконуваних даною організацією далі перевіряється наявність державної ліцензії на право здійснення видів діяльності, що підлягають державному ліцензуванню. В ході перевірки установчих документів встановлюється правомірність віднесення об'єкта аудиту до суб'єктів малого підприємництва.

Після аудиту установчих документів аудитори приступають до аудиту облікової політики аудиту, перевірці питань дотримання методології бухгалтерського обліку та порядку складання бухгалтерської звітності.

На цій стадії аудиту встановлюються:

1) способи організації та ведення бухгалтерського обліку;

2) відповідність записів у бухгалтерському обліку діючої методології;

3) дотримання типової кореспонденції рахунків бухгалтерського;

4) правильність відображення господарюючих синтетичних і аналітичного обліку;

5) правильність відображення господарських операцій у відповідних синтетичних і аналітичних регістрах бухгалтерського обліку;

6) правильність відображення підсумкових даних по Головній книзі і іншим синтетичним регістрам за відповідними статтями бухгалтерської звітності та ін.

За результатами аудиту робляться попередні висновки про можливі порушення по відповідних ділянках бухгалтерського обліку, які можуть привести до порушень законодавства. Наприклад, господарські операції, відображені в обліку з відступом від типової кореспонденції рахунків, призводять як правило, до порушень цивільного та податкового законодавства.

Питання 2. Письмова інформація керівництву економічного суб'єкта за результатами перевірки. «-- попередня | наступна --» Питання 2. Аудит основних засобів.
загрузка...
© om.net.ua