загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 2. Методи отримання відомостей про діяльність суб'єкта

існують наступні методи отримання знань про діяльність підприємства, що перевіряється:

1) вивчення загальноекономічних умов діяльності клієнта, до яких відносяться стан економіки в цілому (спад або підйом), процентні ставки і можливості фінансування, рівень інфляції, державна політика в області грошово-кредитної, бюджетної, фіскальної політики та валютного контролю;

2) аналіз регіональних особливостей, наприклад, географічного положення, економічних і податкових умов регіону;

3) облік галузевих особливостей, до яких відносяться такі чинники, як ринок і конкуренція, зміни в технології виробництва, підприємницький ризик, спад або розширення галузі, особливості бухгалтерського обліку господарських операцій, основні економічні показники і статистичні дані, екологічні проблеми, нормативно-правова база , енергопостачання та витрати;

4) знайомство з організацією і технологією виробництва;

5) збір інформації про персонал клієнта, асортименті продукції, що випускається, застосовувані методи ведення бухгалтерського обліку (форма, облікова політика, ступінь автоматизації);

6) збір інформації про структуру власного капіталу, аналіз розміщення і котирувань акцій;

7) збір інформації про проведену маркетинговій політиці, основних постачальників і покупців;

8) аналіз діяльності клієнта на ринку цінних паперів (наприклад, видача векселів, операції з фінансовими векселями, покупка і продаж акцій);

9) облік наявності та взаємовідносин з філіями і дочірніми товариствами і методів консолідації фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні організації;

10) збір інформації про юридичних та фінансових зобов'язаннях клієнта;

11) знайомство з організацією системи внутрішнього контролю.

При виявленні таких аспектів діяльності підприємства, що перевіряється, які вимагають спеціальних знань, аудитор може залучати до роботи експерта. З метою отримання більш глибоких знань про бізнес клієнта аудитор застосовує аналітичні процедури, що виявляють істотні відхилення від різного роду базових показників.

існує безліч джерел, З яких аудитор може отримати знання про діяльність клієнта. Це можуть бути офіційні публікації в періодичних виданнях, журналах і монографіях, статистичні звіти, нормативні акти, результати відвідування спеціальних семінарів і конференцій. Аудитор може скористатися також роз'ясненнями та доказами, отриманими від персоналу, що перевіряється прёдпріятія і від третіх осіб, консультацій з аудитором, який проводив аудит в попередні періоди. Багато інформації може дати вивчення внутрішніх документів підприємства: установчих документів, протоколів зборів ради директорів, контрагентів, бухгалтерської звітності минулих періодів, планів, положення про бухгалтерію, облікової політики, робочого плану рахунків і проводок, реєстру акціонерів, а також матеріалів податкових перевірок і судових процесів .

Перед аудиторською перевіркою і в ході її проведення всі вироблені процедури і отримана інформація відображаються в робочих документах аудитора.

Аудиторська організація може документувати і систематизувати знання про діяльність економічного суб'єкта у вигляді постійних файлів, в тому числі в автоматизованому вигляді, До складу постійного файлу можуть входити наступні розділи:

· Історія розвитку економічного суб'єкта;

· Перелік здійснюваних видів діяльності;

· Положення облікової політики та її послідовні зміни;

· Інша інформація, що має значення не тільки для подальшого аудиту перевіряється зараз економічного суб'єкта, а й для майбутніх аудиторських перевірок.

При комплектації постійного файлу аудиторська організація повинна стежити за його періодичним поповненням і оновленням за підсумками аудиторських перевірок даного економічного суб'єкта.

Питання 1. Вибір аудиторських фірм економічними суб'єктами. Лист зобов'язання. «-- попередня | наступна --» Питання 3. Договір на надання аудиторських послуг.
загрузка...
© om.net.ua