загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 2. Система базових показників і порядок знаходження рівня суттєвості

Для знаходження рівня суттєвості можна використовувати наступну таблицю:

 Найменування базового показника  Значення базового показника  Частка,%  Значення, що застосовується для знаходження рівня суттєвості
 балансовий прибуток    
 Валовий обсяг реалізації без ПДВ      
 Валюта балансу      
 Власний каптал (підсумок IV балансу)      
 Загальні витрати підприємства      

Рівень суттєвості розраховують таким чином. За підсумками фінансового року в економічному суб'єкті, що підлягає перевірці, визначають фінансові показники, перераховані в графі 1 таблиці. Їх значення може бути занесено в графу 2 в тих грошових одиницях, в яких підготовлена бухгалтерська звітність. Від цих показників беруться процентні частки, наведені, в графі 3 таблиці, і результати заносяться в графу 4.

Допускається, що частина показників включити в таблицю не вдається. Наприклад, підприємство може не мати прибутку за підсумками року або може мати невеликий прибуток, яка на думку аудитора з урахуванням аналізу показників за попередні роки не характерна для даного підприємства. Підприємство може не мати реалізації, якщо це безприбуткове, некомерційне підприємство або організація, яка фінансується в основному не за рахунок виручки від реалізації товарів, робіт, послуг. У цих випадках у відповідних клітинах таблиці ставлять прочерки

Аудитор повинен проаналізувати числові значення, записані в графі 4. Значення, сильно відхиляються у велику і (або) меншу сторону від інших він. може відкинути. На базі залишилися показників розраховують середню величину, яку можна для зручності подальшої роботи округлити, але так, щоб після округлення її значення змінилося б не більше ніж на 20% в ту чи іншу сторону від середнього значення. Дана величина і є єдиним показником рівня суттєвості, який може використовувати аудитор у своїй роботі.

Процедура знаходження рівня суттєвості, все арифметичні розрахунки, усереднення, округлення і причини, на підставі яких аудитор виключив будь-які значення з розрахунків, повинні бути відображені в робочій документації перевірки. Конкретне значення рівня суттєвості повинно бути схвалено після закінчення етапу планування аудиту керівником аудиторської перевірки.

Розглянутий порядок наведено для зразка і має рекомендаційний характер. Аудиторські фірми повинні розробити власний порядок знаходження рівня суттєвості з обов'язкових вимог федерального правила (стандарту) «Суттєвість в аудиті». Наприклад, на відміну від запропонованого порядку вони можуть:

* Змінити значення коефіцієнтів в графі 3,

* Вводити, змінювати фінансові показники, наведені графі 1;

* Змінювати порядок усереднення при знаходженні показників;

* Брати до уваги значення фінансових показників за попередні роки і враховувати динаміку їх зміни;

* Передбачити не один показник рівня суттєвості, а кілька - для різних статей балансу;

* Самостійно розробити таблицю і ввести схему розрахунків рівня суттєвості.

Тема 5. Підготовчий етап аудиторської перевірки.

Питання 1. Рівень суттєвості порядок його визначення. «-- попередня | наступна --» Питання 1. Вибір аудиторських фірм економічними суб'єктами. Лист зобов'язання.
загрузка...
© om.net.ua