загрузка...
загрузка...
На головну

Зовнішній і внутрішній аудит

зовнішній аудит здійснюється незалежною аудиторською організацією (аудитором) на договірній основі з економічним суб'єктом з метою підтвердження достовірності бухгалтерської звітності, а також надання консультаційних послуг керівництву.

Внутрішній аудит - Це невід'ємна частина управлінського контролю підприємства. Під внутрішнім аудитом розуміється система контролю за дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надійністю функціонування різних ланок управління, організована самим економічним суб'єктом, діюча в інтересах його керівництва та (або) власників і регламентована внутрішніми документами. Робота внутрішнього аудиту має для керівництва і (або) власників економічного суб'єкта інформаційне і консультаційне значення; вона покликана сприяти оптимізації діяльності економічного суб'єкта і виконання обов'язків його керівництва.

Як правило, функції внутрішнього аудиту включають перевірку систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, розробку рекомендацій щодо поліпшення цих систем, перевірку бухгалтерської та оперативної інформації, дотримання законів та інших нормативних актів, перевірку діяльності різних ланок управління, оцінку ефективності механізму внутрішнього контролю, перевірку наявності, стану і забезпечення збереження майна підприємства , спеціальні розслідування окремих випадків, наприклад, підозр зловживаннях, розробку пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і рекомендацій щодо підвищення ефективності управління.

Таблиця 1.

Основні відмінності внутрішнього і зовнішнього аудиту

 фактори  Внутрішній аудит  зовнішній аудит
 об'єкт  Внутрішні інформаційні системи підприємства  Система обліку та фінансової звітності підприємства
 мета  визначаються керівництвом  визначається законодавством
 завдання  визначаються керівництвом  Визначаються в договорі між аудитором і клієнтом
 Засоби  вибираються самостійно  Визначаються загальноприйнятими стандартами
 Вид діяльності  виконавська діяльність  підприємницька діяльність
 характер взаємовідносин  Підпорядкованість керівництву (вертикальні зв'язки)  Рівноправне партнерство (горизонтальні зв'язки)
 суб'єкти  співробітники підприємства  Незалежні фахівці, що мають атестат і ліцензію
 Кваліфікація суб'єктів  Визначається рішенням керівництва  регламентується державою
 Оплата аудиторських послуг  Встановлюється рішенням керівництва  Визначаються в договорі між аудитором і клієнтом
 відповідальність аудиторів  Перед керівництвом за виконання посадових обов'язків  Перед клієнтом і третіми особами в розмірі, встановленому законодавством
 методи  З більшим ступенем точності і деталізації  Різноманітні - з меншою і більшою мірою точності і деталізації
 звітність  Весь звіт надається керівництву  Підсумкова частина аудиторського висновку є інформації, що публікується, аналітична частина (звіт) надається керівництву
 періодичність  Процес здійснюється безперервно  Як правило, один раз на рік
Набережні Челни Тема 1. Сутність і значення аудиту. «-- попередня | наступна --» Ініціативний і обов'язковий аудит.
загрузка...
© om.net.ua