загрузка...
загрузка...
На головну

Забезпечення безпеки національної економіки країни

Безпека національної економіки складається в здатності національної економіки забезпечити вільне і незалежне розвиток, стабільність громадянського суспільства та його інститутів, достатність оборонного потенціалу країни, що захищає від усіх несприятливих умов, а також здатність держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Правовою базою безпеки національної економіки України служать Конституція України, Закони України: «Про національну безпеку України», «Про Раду національної безпеки і оборони України», податкове і валютне законодавство, Закони України про приватизацію, банкрутство, зовнішньоекономічної діяльності, Кримінальний, Цивільний. Митний, Бюджетний кодекси України.

Складові економічної безпеки:

1. Економічна незалежність як можливість здійснення державного контролю над національними ресурсами, спроможність використовувати конкурентні переваги національної економіки в міжнародній торгівлі та інтеграції в світову економічну систему.

2. Стабільність національної економіки як стійкість всіх елементів економічної системи, захист власності гарантії ефективної підприємницької діяльності.

3. Здатність до саморозвитку і прогресу як здатність здійснювати ефективну інвестиційну та інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал країни.

До інституціональним факторам безпеки національної економіки відносяться:

- Розробка заходів щодо попередження та боротьби з внутрішніми і зовнішніми загрозами;

- Створення інформаційної бази для моніторингу економіки та суспільства з метою виявлення і прогнозування загроз;

- Організація роботи органів законодавчої, виконавчої та судової влади, громадських організацій щодо реалізації заходів, що забезпечують економічну безпеку.

Прінціпиобеспеченія економічної безпеки України виступають:

- Дотримання законності;

- Баланс економічних інтересів національної економіки;

- Взаємна відповідальність усіх суб'єктів товариств;

- Забезпечення заходів захисту національних економічних інтересів;

- Інтеграція національної економічної безпеки з міжнародною економічною безпекою.

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняються відкрита і закрита економіки?

2. Чи можна сказати, що економіка Вашої країни є відкритою?

3. Охарактеризуйте принципи інтеграції національної економіки у світове господарство.

4. Чи є у Вашій країні транснаціональні корпорації?

5. Чим забезпечується безпеку національної економіки країни?

Принципи інтеграції національної економіки у світову економічну систему «-- попередня | 
загрузка...
© om.net.ua