загрузка...
загрузка...
На головну

Принципи інтеграції національної економіки у світову економічну систему

Характеристика відкритості національної економіки

Закрита економіка - це такий тип економіки, в якому усі товари виробляються і продаються всередині країни. відкрита економіка передбачає участь в економічних відносинах з іншими країнами, розвинені експорт і імпорт товарів, послуг, капіталу, робочої сили інформації, технологій.

Ступінь відкритості економіки характеризується наступними показниками: експортна квота - відношення вартості експорту до вартості ВВП, обсяг експортана душу населення та інші. Наприклад, частка зовнішньоторговельного обороту на душу населення в Голландії і Бельгії становить 55-70%, у Франції та Англії - 40-45%, в США, Індії, Китаї, Росії - 20-25%. Також використовується аналіз частки зовнішнього торгового обороту в загальному обсязі виробництва. частки імпорту в загальному обсязі споживання і частки іноземних інвестицій щодо внутрішніх інвестицій.

ознаки відкритості національної економіки:

- Прозорість, вільний доступ до національних макроекономічним даним;

- Економічна свобода всередині країни (свобода індивідуального вибору, приватного обміну, гарантії власності);

- Участь економічних суб'єктів країни в світовому інтеграційному процесі.

Лідерами відкритості економіки є розвинені країни і нові динамічні економіки (Сінгапур, Південна Корея, Гонконг, Малайзія та інші).

Ефективність відкритої національної економіки пояснюється:

- Інноваційною структурою капіталовкладень;

- Високим рівнем витрат на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи;

- Наявністю висококваліфікованої робочої сили;

- Комплексом розвиненої інфраструктури;

- Стимулюванням якості продукції;

- Оптимальною системою менеджменту.

Економічна інтеграція відбувається під впливом процесу глобалізації з початку 60-х років 20 століття. Глобалізація - це процес обміну товарами і послугами, капіталом, робочої сили, що виходить за межі державних кордонів

Стратегічними принципами інтеграції транзитивних економік, в тому числі України, в світову економічну систему є:

- Розвиток власних галузей, які мають конкурентні переваги у світовій економіці;

- Створення ефективного внутрішнього ринку як основи для завоювання нових позицій на міжнародних ринках;

- Забезпечення фінансової стабільності, розвиток підприємств і створення сприятливого інвестиційного клімату;

- Досягнення повної конвертованості національної грошової одиниці;

- Адаптація національного зовнішньоекономічного законодавства для забезпечення відповідності вимогам міжнародних організацій, і, перш за все, Світової організації торгівлі (СОТ). СОТ - World Trade Organization - WTO - головний міжнародний регулятор світової торгівлі .;

- Формування власних транснаціональних економічних структур з глобальним менеджментом;

- Інтеграційна взаємодія з СНД, Європейським Союзом та іншими економічними союзами;

- Забезпечення належного рівня економічної безпеки з дієвими механізмами захисту від несприятливих змін міжнародної кон'юнктури і криз.

Виділяють наступні необхідні інституційні умови для побудови конкурентних переваг національної економіки:

1) забезпечення інноваційної діяльності, розвиток високотехнологічних галузей, виробництво наукоємної, енергозберігаючої, експортоорієнтованої продукції, захист інтелектуальної власності, поєднання науково-технологічної і підприємницької середовищ шляхом введення податкових пільг і кредитів;

2) розвиток інфраструктури інноваційної економіки - спеціалізованих організацій підтримки інновацій (технопарків, бізнес-інкубаторів);

3) концентрація ресурсів на реалізації пріоритетів інноваційного розвитку (нанотехнологій, ядерної енергетики, авіа-, ракето-, суднобудування), збільшення частки ВВП, що інвестується в дослідження і розробки;

4) розвиток наукомістких виробництв шляхом асоціації вітчизняних підприємств з відповідними фірмами ЄС, СНД, Азіатсько-Тихоокеанського регіону;

5) стимулювання розвитку венчурного капіталу, лізингу, ефективних механізмів підтримки перспективних проектів в сфері малого бізнесу;

6) впровадження сучасної системи сертифікації і стандартизації продукції, розвиток патентування.

Стратегія економічного зростання країни. Роль держави в стимулюванні економічного зростання «-- попередня | наступна --» Забезпечення безпеки національної економіки країни
загрузка...
© om.net.ua